Beleidsveld Werking en Organisatie

 • Werkgroep burgemeesters en algemeen directeurs centrumsteden
 • Werkgroep regionale centrumsteden financiën
 • Beleidsgroep werkgeversdelegatie
 • Commissie gemeentelijke belastingen
 • Werkgroep burgerzaken
 • Overlegforum AGB
 • Collega-groep gemeenteraadsvoorzitters
 • Netwerk stafmedewerkers secretarissen centrumsteden
 • Stuurgroep externe audit
 • Voorbereidend overleg Vlaams Stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid
 • Collega-groep overheidsopdrachten
 • Werkgroep informatieveiligheid

Beleidsveld Sociaal beleid en Werk

 • Werkgroep OCMW's centrumsteden
 • Stuurgroep OCMW-sociale diensten
 • Stuurgroep vreemdelingenbeleid
 • Werkgroep burgerzaken en vreemdelingen
 • Werkgroep KSZ
 • Werkgroep informatieveiligheid
 • Beleidsgroep WSE
 • Stuurgroep Activering
 • Overleg Wijk-Werk organisatoren
 • LN Regie Sociale Economie
 • Werkgroep Radicalisering
 • Regio overleg Radicalisering
 • Werkgroep pro actieve rechten
 • OCMW barometer
 • LN Centrumsteden -Integratiebeleid

Beleidsveld Welzijnsvoorzieningen

 • Stuurgroep ouderenzorg
 • Stuurgroep thuiszorg
 • Werkgroep RIZIV-financiering
 • Stuurgroep wonen en leven
 • Overleg kinderopvang
 • Regionale overlegplatformen kinderopvangvoorzieningen
 • Regionale overlegplatformen thuiszorg
 • Regionale overlegplatformen ouderenzorg
 • Stuurgroep lokaal proactief kader

Beleidsveld Vrijetijdsbeleid

 • Erfgoedcellenoverleg
 • Kunstenoverleg centrumsteden
 • Lokaal participatienetwerk

Beleidsveld Economie

 • Thematische overlegtafel economie kleine steden en centrumsteden
 • Thematische overlegtafel data en dienstverlening
 • Thematische overlegtafel horeca
 • Thematische overlegtafel stedelijke distributie
 • Thematische overlegtafel markten en kermissen
 • Thematische overlegtafel detailhandel
 • Thematische overlegtafel bedrijfshuisvesting
 • Regionale overlegtafels economie (1 per provincie)
 • Regionale overlegtafels marktleiders (1 per provincie)
 • Regionale overlegtafels schepenen economie (1 per provincie in opstart)

Beleidsveld Omgeving

 • Milieucommissie (MICOM)
 • Commissie GIS
 • Commissie platteland
 • VVSG commissie ruimtelijke ordening
 • VVSG commissie huisvesting
 • VVSG commissie wonen-welzijn
 • VVSG commissie woonwinkels
 • Netwerk openbaar domein
 • Netwerk mobiliteitsambtenaren
 • Netwerk parkeersteden

Beleidsveld Veiligheid

 • Collega-groep gemeentelijke administratieve sancties
 • Stuurgroep afdeling politiezones
 • Netwerk Vlaamse preventieambtenaren
 • Netwerk brandweer (met diverse overlegfora)

Beleidsveld Internationaal

 • Werkgroep Federaal Programma
 • Pilootgroep SDG’s
 • De interstedelijke reflectiegroep Europa