Wie kan advies vragen?

  • VVSG is een ledenorganisatie. Wij behandelen adviesvragen van VVSG-leden.
  • De VVSG beantwoordt geen vragen van medewerkers van lokale besturen in verband met hun eigen situatie als personeelslid. Ze kunnen hiervoor terecht bij de personeelsdienst van hun bestuur of bij hun vakbond.

Hoe advies vragen?

  • Kijk eerst of het antwoord op je vraag al niet te vinden is op deze website of in een collegagroep.
  • Stel bij voorkeur je vraag via info@vvsg.be. Dit is het gemakkelijkste kanaal om je vraag correct en tijdig te kunnen beantwoorden.

Let op:

  • Wanneer blijkt dat het formuleren van een advies - bv. over een bestek - veel tijd vraagt, kan de VVSG daarvoor een vergoeding vragen.
  • Voor zaken die binnen een lokaal bestuur erg controversieel of van erg groot belang zijn vraagt de VVSG dat het college of de OCMW-voorzitter/algemeen directeur zelf de adviesvraag stelt.
  • Ook voor vragen die te maken hebben met de interne werking van het bestuur (bv. een ontslagregeling of een discussie tussen college en gemeenteraad) is een schriftelijke vraag van het college of de OCMW-voorzitter/algemeen directeur nodig.
  • Wanneer je een vraag stelt, vermeld dan steeds naam, functie, adres, gemeente, telefoonnummer en e-mailadres.

Antwoord VVSG

  • De VVSG beantwoordt vragen binnen een redelijke antwoordtermijn: eenvoudige vragen krijgen snel een antwoord, bij complexe vragen moet je wat geduld oefenen.
  • Wanneer de VVSG vragen niet kan beantwoorden omdat ze de deskundigheid niet in huis heeft, verwijzen we door naar partners en externe bronnen.