Overheidsopdrachten en innovatie… Het lijkt misschien een vreemde combinatie, maar dat is het niet. Sinds enkele jaren bevat de wetgeving overheidsopdrachten immers ook een definitie van innovatie en is er ruimte en flexibiliteit voor het aanbesteden van innovatieve oplossingen. 

Met de methodieken van innovatief aanbesteden of innovatieve overheidsopdrachten zijn er heel wat winsten te boeken. Het wordt gezien als een hefboom om innovatieve producten en diensten aan te kopen, innovatie te bevorderen en om nieuwe spelers, startups en kmo’s te prikkelen om met innovatieve producten aan te slag te gaan. Bovendien kan je via de methodiek van het innovatief aanbesteden als lokaal bestuur komen tot innovatieve en kwaliteitsvolle oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en de eigen kennis versterken door marktverkenning. Het toepassingsgebied van innovatieve overheidsopdrachten is heel ruim. Het hoeft hierbij zeker niet altijd te gaan over de aankoop van digitale of technologische toepassingen.

De voorbije maanden werkten we met de bestuurlijke commissie Innovatief en digitaal besturen rond dit thema. We  deden een bevraging bij onze leden over de toepassing van innovatieve overheidsopdrachten en detecteerden noden en aandachtspunten.  Het resultaat is een standpunt, dat we graag delen tijdens deze sessie.

Uit de bevraging die wij over dit onderwerp deden bij de lokale besturen en uit een vorige sessie die we rond dit thema organiseerden, blijkt ook dat er nood is aan kennisopbouw en kennisdeling over het thema. Daarom nemen we alvast het initiatief voor dit webinar.


Wat staat er op het programma?

 • Verwelkoming en inleiding
  Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie, verwelkomt de deelnemers en schetst de aanleiding voor dit webinar
   
 • Innovatieve overheidsopdrachten in vogelvlucht
  Toelichting door professor Steven Van Garsse, expert overheidsopdrachten verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en Hasselt en het advocatenkantoor Equator. Hij geeft een bondige inleiding over innovatieve overheidsopdrachten. Wat is er juridisch gezien mogelijk? Voor welke opdrachten kan je welke procedures toepassen? Je hoort het tijdens deze toelichting.
   
 • Het Vlaamse Programma Innovatieve overheidsopdrachten (PIO): mogelijkheden voor de lokale besturen
  Toelichting door Veerle Lories, projectleider Programma Innovatieve overheidsopdrachten bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
   
 • Innovatieve overheidsopdrachten in de praktijk (mededingingsprocedure met onderhandeling)

  Ervaringen uit Leuven
  Voor het project ‘Smart sporting cities’ kon de stad Leuven rekenen op ondersteuning van het Vlaams Programma Innovatieve overheidsopdrachten. Samen met de projectpartners werd een mededingsprocedure met onderhandeling gevoerd met een uitgebreide martkconsultatie. Met deze consultatie wilden ze nagaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften en noden en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject,..) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

  Helena Schulpé, projectoördinator smart city van de stad Leuven vertelt uitgebreid over de beweegredenen om voor een innovatieve overheidsopdracht te kiezen, welke stappen ze hebben gezet in dit project en hoe ze dit heeft ervaren. Tot slot geeft ze ook een aantal tips voor lokale besturen die zelf met een innovatieve overheidsopdracht aan de slag willen gaan.

  Ervaringen uit Halle
  Voor het transformeren, ontwerpen en installeren van de openbare verlichtingsinstallatie in stad Halle, voerde de stad, samen met de projectpartner Fluvius een mededingsprocedure met onderhandeling in de vorm van een best value procurement.  De bedrijven die interesse toonden in de opdracht werden uitgedaagd voor het creëren van innovatiekansen met de verlichting.  

  Kasper Vanbeginne, beleidsmedewerker innovatie bij stad Halle neemt je mee doorheen dit proces en deelt ervaringen, aandachtspunten en tips m.b.t. de gevoerde procedure. 

   
 • Resultaten bevraging bij de lokale besturen + standpunt van de VVSG
  Vinden de procedures innovatieve overheidsopdrachten hun ingang bij de Vlaamse lokale besturen? Welke noden hebben de lokale besturen en welke belemmeringen stellen ze vast? Nathalie Dumarey zet de resultaten uiteen van de bevraging en bespreekt het standpunt innovatieve overheidsopdrachten, dat samen met de bestuursorganen van de VVSG tot stand kwam.


Voor wie?

Het webinar staat open voor alle medewerkers, mandatarissen en het management van het lokaal bestuur, die graag meer willen leren over innovatieve overheidsopdrachten


Praktisch en inschrijven

De sessie vindt plaats via Microsoft Teams op donderdag 1 juli van 10.30 uur tot 12.00 uur.  De dag voordien ontvangen alle deelnemers een link om het webinar bij te wonen. Deelnemen is gratis (enkel voorbehouden voor VVSG-leden), maar inschrijven is verplicht

Meer informatie bij Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie

 

Dit webinar kan worden georganiseerd dankzij steun van het Agentschap Innovatie en Ondernemen in kader van het VVSG project ‘Smart cities’.

Opleidingssessies

Geen resultaten