De taalwetgeving en hoe ze toe te passen in uw lokaal bestuur met een taalbeleid

De taalwetgeving in België is het resultaat van een lange evenwichtsoefening. De soms complexe basisregels voor de lokale besturen liggen al bijna vijftig jaar vast. Medewerkers functioneren binnen een onduidelijk kader en weten niet altijd hoe om te gaan met die meertaligheid. Vallen de strenge regels van de taalwetgeving nog te rijmen met een klantvriendelijke aanpak? De Corona-pandemie liet zien dat er toch enige flexibiliteit nodig en mogelijk is.

De omgeving waarin een lokaal bestuur optreedt, wordt bovendien steeds diverser en meertaliger. Midden 2022, kwam er een tweede crisis op ons af. De recente Oekraïense vluchtelingencrisis legt een van de vele uitdagingen bloot waar lokale besturen al langer mee te maken krijgen: hoe om te gaan met een context waarin meerdere talen door elkaar lopen. Het zal dus meer dan ooit lonen een taalbeleid uit te werken.
 

Voor wie

 • Medewerkers integratie / diversiteit/ onthaal / sociaal huis / gezondheid / toerisme / bevolking / communicatie
 • Maatschappelijk werkers
 • Leidinggevenden en medewerkers van gemeenten en OCMW’s die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het taalbeleid of in contact komen met meertaligheid: integratiemedewerkers, leden van het managementteam, diensthoofden,… 

Deze vorming wordt gegeven vanuit het standpunt van een lokaal bestuur van een gemeente uit het Nederlandse taalgebied zonder speciale taalregeling (zonder faciliteiten).
 

Inhoud

Dag 1: Taalwetgeving  

door het Steunpunt Taalwetwijzer (Agentschap Binnenlands Bestuur)

In dit eerste luik bespreken we de regels waaraan een bestuur zich moet houden vanuit de praktische ervaringen waarmee medewerkers te maken hebben. We bekijken het taalgebruik aan het loket, in briefwisseling, in brochures en in contacten met andere diensten. Hoe gaat u om met burgers of organisaties die de Nederlandse taal niet machtig zijn?

Programma

 • Voorstelling deelnemers en sprekers
 • Voorstelling Steunpunt Taalwetwijzer
 • Bestuurstaal van de lokale besturen
  • Overzicht juridisch kader: welke taalwetten zijn van toepassing
  • Wanneer is de taalwet van toepassing op organisaties (private vzw’s etc. – zie artikel 50 SWT)
  • Kwalificatie van de lokale besturen en haar communicatie
  • Voorgeschreven bestuurstaal
 • Gebruik van andere talen
  • Toeristische mededelingen
  • Hoffelijkheidsprincipe
  • Gebruik van andere talen naast de bestuurstaal (4 cumulatieve criteria VCT)
 • Taalgebruik van de inwoners
  • Decreet 30 juni 1981
 • Sanctie en Toezicht
  • Sanctiemechanismen Bestuurstaalwet
  • Toezichtsinstantie: Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT)
  • Opdracht, taken en positionering
  • Adviesprocedure
  • Klachtenprocedure
 • Viertal cases
 • Besluit en afsluiting
  • Herhaling juridisch kader en sanctiemechanisme SWT
  • Herhaling kader vier cumulatieve voorwaarden

Dag 2: Taalbeleid 

door het Agentschap Integratie en Inburgering

Hoe kan een lokaal bestuur een taalbeleid ontwikkelen binnen de contouren van deze wetgeving? Door een taalbeleid uit te bouwen kan het bestuur op structurele en strategische wijze reageren op de taalsituaties die zich voordoen en zo de communicatie met anderstalige inwoners en cliënten verbeteren. Maar hoe begint u hieraan?

 • Hoe kan een taalbeleid eruit zien?
 • Welk positief effect kan een taalbeleid hebben?
 • Hoe kunt u een taalbeleid implementeren in de organisatie?
 • Hoe zorgt u ervoor dat dit gedragen wordt door alle betrokkenen?
 • Welke problemen kunt u aanpakken?
 • Wie kan u hierbij ondersteunen?

Het tweede deel van de vorming biedt een antwoord op deze vragen.
 

Werkwijze

Deze interactieve vorming bouwen we op vanuit de vragen van de deelnemers. Stuur al uw vragen vooraf door naar betty.paeps@vvsg.be

Begeleiding

Dag 1: Svenja Claeys, Agentschap Binnenlands Bestuur
Dag 2: Leen Crombez en Furniere Sarah, Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer

Dinsdag 7 mei 2024. Van 10u tot 12u, inloggen vanaf 9u45
Dinsdag 14 mei 2024. Van 10u tot 12u, inloggen vanaf 9u45
online via MS Teams

Deelnameprijs

€ 120 - deelname is enkel voor onze VVSG-leden​
 

 

In samenwerking met


Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor de start van de vorming. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk
Betty Paeps,
 projectmedewerker Samenleven in Diversiteit betty.paeps@vvsg.be 
Nastasja Veraert, stafmedewerker sociaal werk nastasja.veraert@vvsg.be

Info praktisch
Gudrun Hellinckx
, projectadviseur gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Opleidingssessies

07 mei '24