'Organisatiebeheersing in lokale besturen' - nieuw ondersteuningsaanbod. 
Een initiatief van de provinciale bestuursscholen, Audit Vlaanderen & VVSG.

 

De voorbije jaren hebben lokale besturen tijd en energie geïnvesteerd in het opzetten van een organisatiebeheersingssysteem. En dat loont. Maar organisatiebeheersing is nooit af.  
Om de lokale besturen te ondersteunen, hebben de vijf provinciale bestuursscholen, de VVSG en Audit Vlaanderen een nieuwe samenwerking op poten gezet.  

Met dit nieuwe ondersteuningsaanbod willen wij de lokale besturen - via webinars, opleiding en uitwisseling via collegagroepen - maximaal bijstaan in het verder ontplooien en versterken van hun organisatiebeheersing. 
 

Wat zit er in het aanbod? 

 • In het najaar van 2021 starten alle bestuursscholen met regionale, interactieve collegagroepen voor iedereen die bezig is met de praktische uitvoering van de organisatiebeheersing. In deze groepen doen startende en ervaren collega’s van verschillende steden en gemeenten nieuwe kennis op, ze wisselen ervaring uit en leren van elkaar.  
 • Verschillende webinars  rond verschillende thema’s waar we goede praktijken delen en zo inspelen op de behoeften van lokale besturen en inzoomen op de aanbevelingen en analyses vanuit audits uitgevoerd door Audit Vlaanderen 
 • Opleidingen in open aanbod of begeleidingstrajecten op maat aangeboden door de bestuursscholen. 

 
Programma - online - voorjaar en najaar 2021

Alle webinars zijn gratis, onder elke webinar staat aangegeven hoe je kan inschrijven.

 

Webinar ‘Rapportering over organisatiebeheersing’ 

Wanneer: Donderdag 6 mei 2021 -  10u tot 12u  

Inhoud: Tegen 30/06 moeten alle besturen aan de raden rapporteren over organisatiebeheersing. Hoe kan je dit best aanpakken? Tijdens dit webinar worden concrete hulpmiddelen aangeboden om de aanpak van en de rapportering over organisatiebeheersing naar een hoger niveau te tillen.  

Voor wie: Algemeen directeurs, stafmedewerkers of andere medewerkers van lokale besturen die meewerken aan de jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing.  

Inschrijven: via een mailtje naar ariane.helegeer@vlaamsbrabant.be 

 


Webinar ‘De opvolgingsrapportering van het meerjarenplan: verplichting of opportuniteit?’

Wanneer:  

 • Dinsdag 22 juni 2021 - 09.30 tot 11.30 uur : sessie voor algemeen directeurs, financieel directeurs en stafmedewerkers 
 • Woensdag 23 juni 2021 - 18.30 tot 20 uur: sessie voor alle mandatarissen

Inhoud: Lokale besturen besteden veel tijd aan de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan. Hoe kan dit gebruikt worden als een handig instrument om de werking op te volgen en bij te sturen? 
Tijdens dit webinar komen aandachtspunten uit de thema-audit ‘Monitoring Meerjarenplan’ aan bod. Het is de bedoeling om lokale besturen inspiratie te geven voor de optimalisatie van volgende edities van de opvolging van het meerjarenplan.
Focus is om van de opvolging van het meerjarenplan een instrument te maken om bij te sturen, zodat beloftes die lokale politici maken kunnen worden waargemaakt.

Inschrijven:

 • Voor de sessie op 22/06 voor algemeen directeurs, financieel directeurs en stafmedewerkers: via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be
 • Voor de sessie op 23/06 voor mandatarissen: via deze link.


Wat kan je nog meer verwachten in het najaar van 2021? 

 

Webinar ‘Organisatiebeheersing bij beheer van de geldmiddelen’ 

Inhoud:  In 2020 voerde Audit Vlaanderen in 13 lokale besturen een thema-audit uit over geldmiddelen (leningen, beleggingen, kas- en bankbeheer). Om lokale besturen mee te ondersteunen in de risicobeheersing rond het gedeeld eigenaarschap bij het beheer van geldmiddelen, financiële planning en fraudebestendigheid werkte het agentschap een interactief webinar uit.  

Voor wie: Financieel directeurs, algemeen directeurs, stafmedewerkers, afdelingshoofden en overige leden van het MAT.

Inschrijven: Meer info volgt – najaar 2021

 


Opleiding rond ‘recente reeksen audits’   

Inhoud: Wil je een update over de globale rapporten die Audit Vlaanderen recent publiceerde of binnenkort zal publiceren?  Globale rapporten over de thema-audits: Standgelden, Sportinfrastructuur, Systeem I, Monitoring Meerjarenplan en Beheer Geldmiddelen. De leerpunten uit deze thema-audits komen gebundeld aan bod en worden tijdens interactieve workshops besproken. 

Voor wie: Algemeen directeurs, financieel directeurs en stafmedewerkers  
 
Inschrijven: Meer info volgt – najaar 2021

 


Contactinfo Bestuursscholen per provincie 

Wil je inschrijven voor een collegagroep, informatie nodig over een begeleidingstraject op maat of een opleiding rond organisatiebeheersing volgen?
Neem contact op met de bestuursschool van jouw provincie! 


 
West-Vlaanderen - VONK

 

Oost-Vlaanderen – PAULO Bestuursopleiding

 • Meer info bij greet.diericx@oost-vlaanderen.be - 09 267 82 23  
 • Website & aanbod     
 • Kalender: Collegagroep organisatiebeheersing voor lokale besturen: september 2021 - Opleiding ‘Organisatiematuriteit: hoe verhoog je ze, stap voor stap?’ - Najaar 2021 

 

Antwerpen - INOVANT

 • Meer info bij tanneke.kindt@ap.be – 03 203 42 50
 • Website & aanbod   
 • Kalender:  Doorlopend in 2021: praktische tool voor zelfevaluatie in jouw lokaal bestuur + handleiding in de vorm van een bijgeleverd opgenomen webinar  - Collegagroep organisatiebeheersing op vrij 17 sept 2021, vrij 15 okt 2021 , vrij 19 nov 2021 & vrij 17 dec 2021  

 

Limburg - LSX

 

Vlaams-Brabant - PIVO

 

 

Vragen voor VVSG of Audit Vlaanderen? 
VVSG: lies.vereecke@vvsg.be | 0476 60 57 21 | www.vvsg.be 
Audit Vlaanderen: caroline.scheerlinck@vlaanderen.be of veerle.vanderlinden@vlaanderen.be | 0492 157 002 of 0473 91 86 04 | www.auditvlaanderen.be 

 

Algemene vragen over deze webinars? nele.timmermans@vvsg.be - 0476 77 92 17
            
          

Opleidingssessies

06 mei '21
22 jun '21
23 jun '21