'Organisatiebeheersing in lokale besturen' - nieuw ondersteuningsaanbod. 
Een initiatief van de provinciale bestuursscholen, Audit Vlaanderen & VVSG.

 

De voorbije jaren hebben lokale besturen tijd en energie geïnvesteerd in het opzetten van een organisatiebeheersingssysteem. En dat loont. Maar organisatiebeheersing is nooit af.  
Om de lokale besturen te ondersteunen, hebben de vijf provinciale bestuursscholen, de VVSG en Audit Vlaanderen een nieuwe samenwerking op poten gezet.  

Met dit ondersteuningsaanbod willen wij de lokale besturen - via webinars, opleidingen en uitwisseling via collegagroepen - maximaal bijstaan in het verder ontplooien en versterken van hun organisatiebeheersing. 
 

Wat zit er in het aanbod? 

 

 • In 2022 organiseren alle bestuursscholen regionale, interactieve collegagroepen voor iedereen die bezig is met de praktische uitvoering van de organisatiebeheersing. In deze groepen doen startende en ervaren collega’s van verschillende steden en gemeenten nieuwe kennis op, ze wisselen ervaring uit en leren van elkaar.  
 • We organiseren verschillende webinars rond verschillende thema’s waar we goede praktijken delen en zo inspelen op de behoeften van lokale besturen en inzoomen op de aanbevelingen en analyses vanuit audits uitgevoerd door Audit Vlaanderen.
 • Opleidingen in open aanbod of begeleidingstrajecten op maat aangeboden door de bestuursscholen. Onderaan deze pagina kan je de linken naar het volledige aanbod van de bestuursscholen vinden.

 
Programma 2022

 

 • Webinar 'WERKEN IN EIGEN BEHEER IN TECHNISCHE DIENSTEN'

Donderdag 22 september 2022 van 14u tot 17u

In 2021 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit bij 10 lokale besturen om na te gaan in welke mate de technische diensten goede beheersmaatregelen toepassen om een degelijke planning te kunnen uitwerken, de beschikbare middelen efficiënt in te zetten & de werking te monitoren en tijdig bij te sturen. 

In het globaal rapport staan voor elke onderzochte processtap duidelijke verwachtingen, risico’s (potentiële problemen), de belangrijkste overkoepelende vaststellingen en mogelijke verbeteracties (heldere tips om mee aan de slag te gaan, inclusief verwijzingen naar goede praktijken).

 • Tijdens deze online workshop bespreken we in groep aan de hand van concrete cases wat mogelijke manieren van aanpak zijn, welke extra/bijkomende beheersmaatregelen kunnen zijn en lichten we de belangrijkste vaststellingen uit deze thema-audit toe. 
 • Doelgroep: Verantwoordelijken van de technische dienst van lokale besturen
 • Deelnameprijs: 55 euro per persoon
 • Benieuwd naar meer? Schrijf je nu in om deel te nemen aan de workshop!

 

 

 Voorbije sessies ...

 • Webinar AAN DE SLAG MET DE CONCLUSIES VAN DE THEMA-AUDIT OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Donderdag 16 juni 2022 van 10u tot 12u

 • Wil je het proces van vergunningverlening in je stad, gemeente of provincie verbeteren? 
 • Of ben je op zoek naar tips & tricks om efficiënter te werken?  

Audit Vlaanderen onderzocht in een thema-audit het omgevingsvergunningenproces bij lokale besturen.  In haar globaal rapport zoemt ze in op knelpunten, optimalisaties, mogelijke verbeterpunten en goede praktijken.  

 • Verneem je graag de conclusies van deze thema-audit en welke risico’s aan het omgevingsvergunningenproces verbonden zijn? 
 • Wil je weten op welke manier je vastgestelde goede praktijken kan toepassen in je eigen organisatie? 

De auditors van Audit Vlaanderen gaan er dieper op in tijdens het webinar op donderdag 16 juni 2022 (10u - 12u).
Er is ruimte voor vragen over de resultaten van de thema-audit en de geïdentificeerde goede praktijken tijdens de sessie.

 

 • Webinar 'Klopt de rekening? - Standgelden en financiële processen'

Dinsdag 15 maart 2022 van 14u tot 15u30

Inhoud: Organisatiebeheersing is en blijft een hot topic bij lokale besturen. Audit Vlaanderen zag de voorbije jaren een toename van forensische meldingen. Niet zelden hebben deze een component waarbij financiële belangen spelen. Dit webinar geeft een inzicht in de parallellen in conclusies en aanbevelingen van de thema-audits van standgelden (2021) en geldmiddelen (2020-2021). 
Beheersmaatregelen rond fraudebestendigheid, afspraken, planmatige aanpak en de ontwikkeling van een cultuur die -financiële- organisatiebeheersing mogelijk maakt, komen hierbij aan bod. Audit Vlaanderen bespreekt ook goede praktijken om de meest voorkomende risico’s bij beide processen te beheersen.

 

 • Webinar 'Fusies bij lokale besturen'

Maandag 25 april 2022 van 9u30 tot 11u30 OF donderdag 21 april 2022 van 19u tot 21u (avondsessie)

Meer info over het programma via deze link!

 

 • Webinar 'Aan de slag met (rapportering) organisatiebeheersing - 2 sessies

Donderdag 12 mei 2022
Sessie 1: 10u – 12u: Rapportering organisatiebeheersing voor beleidsmedewerkers

Wat mag je verwachten?

Op zoek naar handvaten om een degelijke jaarlijkse rapportering op te stellen? Schrijf je in voor deze webinar en rapporteer over risico’s, acties en de aanpak organisatiebeheersing op een degelijke, kwaliteitsvolle manier aan het politieke niveau. 

 • Handvaten om een degelijke rapportering over organisatiebeheersing op te stellen 
 • Inhoud van de (jaarlijkse) rapportering aan de politieke organen
 • Opvolgsysteem voor verbeteracties

Deelnameprijs: € 55


Donderdag 12 mei 2022
Sessie 2: 18u – 19u: Aan de slag met organisatiebeheersing voor mandatarissen

Wat mag je verwachten?

Een sterke organisatie is noodzakelijk om goed te besturen. Hoe krijg ik als raadslid zicht op de werking van het bestuur en hoe kan ik een bijdrage leveren aan een degelijke werking van het bestuur? In dit webinar krijg je handvaten aangereikt om een rol te spelen bij de aanpak van organisatiebeheersing in jouw lokaal bestuur. 

 • Aanpak organisatiebeheersing voor mandatarissen
 • Belang van organisatiebeheersing voor het politieke niveau 
 • Verantwoordelijken bij de aanpak voor organisatiebeheersing
 • De jaarlijkse rapportering als instrument voor het politieke niveau  

Deelnameprijs: € 27

Beide sessies op 12/05 staan open voor zowel beleidsmedewerkers als mandatarissen van lokale besturen. Vragen? Stuur een mailtje naar nele.timmermans@vvsg.be 

 

Binnenkort ...

 • Inspiratiedag Organisatiebeheersing - voorjaar 2023 - op locatie

Meer informatie volgt snel!


Contactinfo Bestuursscholen per provincie 

 

Wil je inschrijven voor een collegagroep, informatie nodig over een begeleidingstraject op maat of wil je een opleiding rond organisatiebeheersing volgen?
Neem contact op met de bestuursschool van jouw provincie! 


West-Vlaanderen - VONK

 

Oost-Vlaanderen – PAULO Bestuursopleiding

 • Meer info bij annick.detremmerie@oost-vlaanderen.be - 09 267 82 20
 • Website & aanbod     
 • Kalender: Collegagroep organisatiebeheersing voor lokale besturen Opleiding ‘Organisatiematuriteit: hoe verhoog je ze, stap voor stap?’: start 7 maart 2022

 

Antwerpen - AP Hogeschool - INOVANT

 • Meer info bij hanne.vermeiren@ap.be – 03 203 42 50
 • Website & aanbod   
 • Kalender:  Doorlopend beschikbaar: praktische tool voor zelfevaluatie in jouw lokaal bestuur + optioneel procesbegeleiding om met  de becijferde risico’s realistische actieplannen te formuleren. Collegagroep Organisatiebeheersing op vr. 14/10, vr 18/11, vr 16/12/22 en vr 27/1/2023, telkens van 9u30 tot 12u30. De twee eerste sessies in Antwerpen, de twee laatste in Hasselt.

 

Limburg - LSX

 

Vlaams-Brabant - PIVO

 

Vragen voor VVSG of Audit Vlaanderen? 
VVSG: lies.vereecke@vvsg.be | 0476 60 57 21 | www.vvsg.be 

Audit Vlaanderen: caroline.scheerlinck@vlaanderen.be of catherine.braem@vlaanderen.be | 0492 15 70 02 of 0471 74 44 71 | www.auditvlaanderen.be 

 

Algemene vragen over deze webinars? nele.timmermans@vvsg.be - 0476 77 92 17
            
          

Opleidingssessies

Geen resultaten