Voor

(in eerste plaats) maatschappelijk werkers werkzaam bij een lokaal bestuur: OCMW of gemeente

 

inhoud

Problemen van OCMW-cliënten zijn divers en vaak erg complex. In sommige gevallen duiken ook alcohol- of andere drugproblemen op. Sommige hulpvragers kaarten dit zelf aan. Bij anderen heb je als hulpverlener een vermoeden.

Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan. Het gaat dikwijls om kwetsbare mensen met een complexe problematiek, die niet altijd bereid zijn om over hun alcohol- of drugproblemen te praten. Zij ervaren deze problemen meestal niet als prioritair en vrezen financiële consequenties wanneer ze ter sprake komen.

Als maatschappelijk werker kan je op verschillende vlakken een belangrijke rol spelen in het kader van de alcohol- en drugthematiek: cliënten informeren en sensibiliseren, opmerken en inschatten van problemen, cliënten motiveren om hun gedrag te veranderen, doorverwijzen en ondersteuning bieden tijdens en na een behandeling.

 

Werkwijze/aanpak

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van diverse toepassingsoefeningen en door de bespreking van concrete situaties die de deelnemers kunnen aanbrengen. De theorie wordt dus steeds bevattelijk gemaakt door de link te leggen met jullie eigen dagdagelijkse praktijk.

De opleiding bestaat uit 1 basisdag en 1 verdiepende dag. Er wordt aangeraden om de 2 lesdagen te volgen. Je kan ook ervoor opteren om enkel lesdag 1 te volgen.

Op dag 1 word je geïntroduceerd in het thema. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Basiskaders die je helpen om: 
  • een zicht te krijgen op de impact van middelengebruik op de hersenen.
  • verslavingsgedrag bij cliënten beter te leren begrijpen en ermee om te gaan.
  • in te schatten wanneer middelengebruik problematisch is en welke factoren daarin een rol spelen.
 • Opmerken van signalen van problematisch gebruik
 • Bespreekbaar maken en een inschatting maken van gebruik.  We hebben hierbij aandacht voor screening en kortdurende interventies.
 • Gedragsverandering en motivatie.
 • Korte introductie in motiverende gespreksvoering.

In dag 2 gaan we dieper in op hoe je de motivatie van je cliënten om hun gedrag te veranderen kan bevorderen. We doen dit aan de hand van motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick), een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Je maakt kennis met:

 • de basishouding / geest van motiverende gespreksvoering.
 • de verschillende processen binnen motiverende gespreksvoering.
 • gesprekstechnieken om gebruik bespreekbaar te maken (focussen) en de bezorgdheid van de cliënt over zijn/haar eigen gebruik en/of de impact hiervan op andere levensdomeinen te vergroten.
 • verandertaal en technieken om verandertaal bij de cliënt te ontlokken.
   

Begeleiding

Lesgevers: Annelies De Vos (CGG Ahasverus) en Erik Helderweert (CGG VAGGA)

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.

 

Waar en wanneer

Dinsdagen 26 november en 3 december 2024.
Telkens van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9.00 uur
cc Het Bolwerk: Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde

 

Deelnameprijs

Basisdag: 220 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.
Basisdag + verdiepingsdag: 320 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes. 

 

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.​

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

 

Info

Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Opleidingssessies

26 nov '24