Om samen met cliënten te werken aan een duurzame tewerkstelling is een integrale begeleiding op maat cruciaal. Met deze driedaagse opleiding wil men maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders de nodige vaardigheden en tools aanbieden die hen hierbij kunnen helpen en hen het belang van een individuele en integrale begeleiding aantonen.

Men start de opleiding met een algemeen kader waarin ‘integrale tewerkstellingsbegeleiding’ binnen het activeringsbeleid wordt gesitueerd.

Na deze inleiding wordt in de loop van de 3 dagen stil gestaan bij de intake en de opmaak van een trajectplan, de begeleiding van de cliënt bij het (h)erkennen van zijn competenties en het aanleren van vaardigheden voor een klantgerichte benadering van privé-werkgevers, sollicitatiebegeleiding en jobcoaching.

Op het programma staan verder ook:

  • Integrale trajectbegeleiding; opmaken van een trajectplan; doelstellingen bepalen, evalueren en bijsturen
  • Werkgeversbenadering: tewerkstellingsmaatregelen, actieve bemiddeling, en het voeren van een telefoongesprek, een oriënterend gesprek, een toetsingsgesprek en een plaatsingsgesprek
     

Werkwijze

Men werkt aan de hand van een praktijkgericht naslagwerk, casebesprekingen en de eigen ervaringen van de deelnemers.

 

Voor wie

Binnen lokale besturen / OCMW: startende arbeidstrajectbegeleiders, maatschappelijk werkers die recent gestart zijn en werkzaam zijn op het vlak van activering en tewerkstelling

 

Begeleiding

Nurten Ozdemir en Nicky Van Renterghem, hoofdmaatschappelijk werkers bij OCMW Gent

 

Waar en wanneer

Vrijdagen 8, 15 en 22 maart 2024. Telkens van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur.
Vergadercentrum De Stroming: Nationalestraat 111 2000 Antwerpen

Vrijdagen 8, 15 en 22 november 2024. Telkens van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur.
Hotel Shamrock: Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
 

​Deelnameprijs

€ 500 - VVSG-leden: inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes​

 

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.​

 

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega

 

Info

Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Opleidingssessies

08 maa '24
08 nov '24