In de Vlaamse dorpen en stadswijken nemen de parochiekerken  een belangrijke plaats in. Het zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling en een meervoudige betekenis: voor de eredienst en liturgie, als gebeds- en stilteplek maar ook als cultureel en historisch patrimonium. Het gebruik voor de eredienst neemt dan wel op sommige plaatsen af, maar dat betekent niet dat de gebouwen daardoor hun hele betekenis verliezen. Als kerken minder intensief worden gebruikt, denken gemeente- en kerkbesturen meer en meer na over een aanvullend of nieuw gebruik. Wij ondersteunen lokale besturen en kerkbesturen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling. Die kan aanvullend zijn op het bestaand gebruik of net een geheel nieuwe bestemming zijn. 

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM met de steun van de Vlaamse Overheid. We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. Daarnaast ondersteunen we trajecten, begeleiden we waar nodig en versterken we de expertise van organisaties op het terrein. We werken zo ontzorgend mogelijk. We centraliseren op deze site alle informatie over de toekomst van parochiekerken.

Een actueel plan voor elke kerk

Veel lokale besturen hebben al een kerkenbeleidsplan. Dit is een toekomstvisie voor alle parochiekerken in de gemeente. 

Vanaf 1 januari 2025 treedt de regelgeving in werking waarbij elke gemeente over een actueel kerkenbeleidsplan moet beschikken. Dit is bepaald in het artikel 33/2 van het eredienstendecreet van 7 mei 2004. Actueel betekent dat bij indiening van de meerjarenplanning van de kerkfabrieken, het kerkenbeleidsplan niet ouder is dan zes maanden.

  • Het vernieuwde sjabloon kerkenbeleidsplan en andere tools vind je terug bij modules.
  • Het bestemmingsprofiel dat inzicht biedt in de ruimtelijke toekomstmogelijkheden van kerkgebouwen. Het profiel bestaat uit een handige toolbox waar je zelf mee aan de slag kan gaan.

Terugblik inspiratienetwerk Platform Toekomst Parochiekerken Vlaams-Brabant - 17 april

Wat doe je met de parochiekerk in je gemeente die steeds minder gebruikt wordt voor de eredienst? Geef ze een nieuwe invulling! Zo behoud je het erfgoed in je gemeente, bestendig je de historische functie van het gebouw én versterk je de sociale cohesie tussen buurtbewoners. Inspiratie nodig voor een concrete invulling? Of nood aan financiële ondersteuning en gespecialiseerd advies? 90 deelnemers volgden het eerste  Inspiratienewerk Toekomst Parochiekerken Vlaams-Brabant bij waarbij de Sint-Annakerk in Roosbeek centraal stond.

Overzicht van de presentaties:

Het Inspiratienetwerk toekomst parochiekerken is een organisatie van platform toekomst parochiekerken in samenwerking met Monumentenwacht Vlaams-Brabant en wordt eenmaal per jaar georganiseerd.

Evenementen

Komende evenementen

Save the date: de jaarlijkse inspiratiedag van het Platform vindt plaats op 19 september 2024 in de Sint-Odulphuskerk in Borgloon en op 3 oktober 2024 in de Heilig Hartkerk in Gent. Meer informatie volgt. 

Voorbije evenementen

Wat kan er in mijn kerk? aan de hand van een toolbox is het mogelijk om lokaal een bestemmingsprofiel op te maken van je parochiekerk. Op 13, 14 en 16 mei 2024 vonden interactieve DOE-sessies plaats in Hasselt, Antwerpen en Gent.

90 deelnemers volgden op 17 april 2024 naar het eerste Inspiratienetwerkmoment Toekomst Parochiekerken Vlaams-Brabant waarbij de Sint-Annakerk in Roosbeek centraal stond. Een overzicht van de gegeven presentaties vind je bij vorming.

Op 20 maart 2024 organiseert het Bisdom Antwerpen de webinar Verduurzamen van kerkelijk vastgoed’.

165 geïnteresseerden kwamen naar het eerste netwerk Toekomst Parochiekerken Limburg. Die vond plaats op 28 februari 2024 met als thema: Inzetten op duurzame energie bij parochiekerken. Een overzicht van de gegeven presentaties vind je bij vorming.

Op 14 december 2023 verwelkomden we in het provinciehuis Antwerpen een 70-tal deelnemers op het eerste Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Antwerpen met het thema ‘Hoe je parochiekerk verduurzamen’. Een overzicht van de gegeven presentaties vind je bij vorming.

Op 18 oktober 2023 volgden een 110-tal deelnemers onze webinar 'Kerkenbeleidsplan: opmaak of update en implementatie'. Op vraag bezorgen we je de opgenomen webinar en presentaties. Contacteer ons via info@toekomstparochiekerken.be

Op 21 september 2023 kwamen een 100-tal deelnemers naar de Inspiratiedag Toekomst Parochiekerken in de Begijnhofkerk Mechelen. Het overzicht van de presentaties, verslag vragenronde en voorbeeld van beheerovereenkomst vind je hier.

Snel naar

In de kijker

Contact

Partners

Recente items

Bestemming: Een eigen toekomst voor elke parochiekerk 1
Kennisitem - 03-06-2024
Bestemming: Een eigen toekomst voor elke parochiekerk
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Omgeving: De omgevingsdienst: kanarie in de mijn van het personeelsbeleid? 2
Kennisitem - 29-02-2024
Omgeving: De omgevingsdienst: kanarie in de mijn van het personeelsbeleid?
# Mobiliteit, Omgevingsvergunning, Openbare werken | Wegenbeheer, Platform Toekomst Parochiekerken, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 23-05-2023
Modules
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 23-05-2023
Vorming
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer