In de Vlaamse dorpen en stadswijken neemt de parochiekerk meestal een centrale positie in. Het zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling. Het gebruik voor de eredienst neemt af, maar dat betekent niet dat de gebouwen daardoor hun hele betekenis verliezen. De vraag naar de toekomst van die vele betekenisvolle plaatsen dringt zich op. Wij ondersteunen lokale besturen en kerkbesturen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling. Die kan aanvullend zijn op het bestaand gebruik of net een geheel nieuwe bestemming zijn. 

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM met de steun van de Vlaamse Overheid. We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. Daarnaast ondersteunen we trajecten, begeleiden we waar nodig en versterken we de expertise van organisaties op het terrein. We werken zo ontzorgend mogelijk. We centraliseren op deze site alle informatie over de toekomst van parochiekerken. We brengen tendensen in het veld in beeld en spelen hier verder op in. 

 We rollen onze praktische ondersteuning de komende maanden verder uit.

Snel naar

In de kijker

Contact

Partners

Recente items

Kennisitem - 03-02-2023
Ontsluiting
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 03-02-2023
Uitvoering
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 03-02-2023
Voorbereiding
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 03-02-2023
Ontsluiting
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer