In de Vlaamse dorpen en stadswijken nemen de parochiekerken  een belangrijke plaats in. Het zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling en een meervoudige betekenis: voor de eredienst en liturgie, als gebeds- en stilteplek maar ook als cultureel en historisch patrimonium. Het gebruik voor de eredienst neemt dan wel op sommige plaatsen af, maar dat betekent niet dat de gebouwen daardoor hun hele betekenis verliezen. Als kerken minder intensief worden gebruikt, denken gemeente- en kerkbesturen meer en meer na over een aanvullend of nieuw gebruik. Wij ondersteunen lokale besturen en kerkbesturen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling. Die kan aanvullend zijn op het bestaand gebruik of net een geheel nieuwe bestemming zijn. 

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM met de steun van de Vlaamse Overheid. We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. Daarnaast ondersteunen we trajecten, begeleiden we waar nodig en versterken we de expertise van organisaties op het terrein. We werken zo ontzorgend mogelijk. We centraliseren op deze site alle informatie over de toekomst van parochiekerken. We brengen tendensen in het veld in beeld en spelen hier verder op in. 

Inspiratiedag Toekomst Parochiekerken

Volzet! Op 21 september 2023 organiseren we de Inspiratiedag Toekomst Parochiekerken in de Begijnhofkerk Mechelen. We duiden ontwikkelingen en focussen op het belang van participatie en hoe om te gaan met de erfgoedwaarden van parochiekerken bij neven- of herbestemming. Dit gebeurt via praktijkvoorbeelden en plaatsbezoeken. Lees meer over het programma en schrijf je in.

Deze inspiratiedag zet je op weg naar een integrale aanpak van een traject richting de neven- of herbestemming van een parochiekerk.

 

 

Het Platform Toekomst parochiekerken is een initiatief van de Vlaamse ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en ondersteund door de bisschoppenconferentie, de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed, Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter. Meer informatie over de partners.

Snel naar

In de kijker

Contact

Partners

Recente items

Kennisitem - 23-05-2023
Modules
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 23-05-2023
Vorming
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 03-02-2023
Ontsluiting
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 03-02-2023
Uitvoering
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer