In de Vlaamse dorpen en stadswijken nemen de parochiekerken  een belangrijke plaats in. Het zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling en een meervoudige betekenis: voor de eredienst en liturgie, als gebeds- en stilteplek maar ook als cultureel en historisch patrimonium. Het gebruik voor de eredienst neemt dan wel op sommige plaatsen af, maar dat betekent niet dat de gebouwen daardoor hun hele betekenis verliezen. Als kerken minder intensief worden gebruikt, denken gemeente- en kerkbesturen meer en meer na over een aanvullend of nieuw gebruik. Wij ondersteunen lokale besturen en kerkbesturen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling. Die kan aanvullend zijn op het bestaand gebruik of net een geheel nieuwe bestemming zijn. 

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM met de steun van de Vlaamse Overheid. We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. Daarnaast ondersteunen we trajecten, begeleiden we waar nodig en versterken we de expertise van organisaties op het terrein. We werken zo ontzorgend mogelijk. We centraliseren op deze site alle informatie over de toekomst van parochiekerken.

Terugblik inspiratienetwerken 'Verduurzamen parochiekerken'

Lees onze leidraad 'Verduurzamen parochiekerken' voor bijkomende informatie en ondersteuningsmogelijkheden.

Op 28 februari 2024 organiseerden de Afdeling Erfgoed van de provincie Limburg en het Platform Toekomst Parochiekerken een inspirerend netwerkoment voor gemeenten, steden, kerkbesturen en andere geïnteresseerden rond het thema duurzame energie. We ontvingen in het pronciehuis Hasselt 165 deelnemers op het eerste Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Hasselt met het thema 'Duurzame energie bij parochiekerken'.

Overzicht van de presentaties:

 

Op 14 december 2023 ontvingen we in het provinciehuis Antwerpen een 70-tal deelnemers op het eerste Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Antwerpen met het thema ‘Hoe je parochiekerk verduurzamen’. Een overzicht van de gegeven presentaties vind je bij vorming.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende netwerkmomenten? Zijn er thema’s die je graag aan bod ziet komen in een van de volgende netwerken? Laat het ons weten via info@toekomstparochiekerken.be.

Evenementen

Komende evenementen

Wat kan er in mijn kerk? aan de hand van een toolbox is het mogelijk om lokaal een bestemmingsprofiel op te maken van je parochiekerk. Volg een interactieve DOE-sessie:

  • 13 mei 2024 in de Clarenhofkapel in Hasselt
  • 14 mei 2024 in Extracity in Antwerpen
  • 16 mei 2024 in Het Rustpunt in Gent

Kom meer te weten en schrijf je in op één van de sessies.

Kom op 17 april 2024 naar het eerste Inspiratienetwerkmoment Toekomst Parochiekerken Vlaams-Brabant.

Op 20 maart 2024 organiseert het Bisdom Antwerpen de webinar ‘Verduurzamen van kerkelijk vastgoed’.

Voorbije evenementen

165 geïnteresseerden kwamen naar het eerste netwerk Toekomst Parochiekerken Limburg. Die vond plaats op 28 februari 2024 met als thema: Inzetten op duurzame energie bij parochiekerken. Een overzicht van de gegeven presentaties vind je bij vorming.

Op 14 december 2023 verwelkomden we in het provinciehuis Antwerpen een 70-tal deelnemers op het eerste Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Antwerpen met het thema ‘Hoe je parochiekerk verduurzamen’. Een overzicht van de gegeven presentaties vind je bij vorming.

Op 18 oktober 2023 volgden een 110-tal deelnemers onze webinar 'Kerkenbeleidsplan: opmaak of update en implementatie'. Op vraag bezorgen we je de opgenomen webinar en presentaties. Contacteer ons via info@toekomstparochiekerken.be

Op 21 september 2023 kwamen een 100-tal deelnemers naar de Inspiratiedag Toekomst Parochiekerken in de Begijnhofkerk Mechelen. Het overzicht van de presentaties, verslag vragenronde en voorbeeld van beheerovereenkomst vind je hier.

 

Het Platform Toekomst parochiekerken is een initiatief van de Vlaamse ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en ondersteund door de bisschoppenconferentie, de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed, Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter. Meer informatie over de partners.

Snel naar

In de kijker

Contact

Partners

Recente items

Omgeving: De omgevingsdienst: kanarie in de mijn van het personeelsbeleid? 1
Kennisitem - 29-02-2024
Omgeving: De omgevingsdienst: kanarie in de mijn van het personeelsbeleid?
# Mobiliteit, Omgevingsvergunning, Openbare werken | Wegenbeheer, Platform Toekomst Parochiekerken, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 23-05-2023
Modules
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 23-05-2023
Vorming
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 03-02-2023
Ontsluiting
# Platform Toekomst Parochiekerken, Omgeving Lees meer