Auteur:

Gepubliceerd op: 03-07-2024

Deze week ontvingen de lokale besturen een brief van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) over de toekomstige verplichting om open data te rapporteren.

Op 17 mei 2024 volgde de Vlaamse Regering de Europese richtlijn voor energie-efficiëntie (EED) en paste het Energiedecreet aan. Hierdoor moeten alle openbare besturen uiterlijk op 31 maart 2025 energie- en gebouwgerelateerde gegevens rapporteren en openbaar beschikbaar maken.

Artikel 12.3.1 van het Energiedecreet stelt: "Elk openbaar bestuur stelt de energieverbruiks- en productiegegevens van haar volledige organisatie en de fysieke kenmerken van de gebouwen waarvan ze gebruiker, eigenaar, erfpachter of opstalhouder is, publiek beschikbaar als open data. Deze gegevens moeten vrij gebruikt, hergebruikt en gedeeld kunnen worden. Ze hebben minstens betrekking op kalenderjaar 2021 en later en worden jaarlijks geactualiseerd tot minstens twee kalenderjaren terug in de tijd."
 

Eén Platform voor EU-Rapportage: TERRA

Vlaanderen kiest voor één platform voor de EU-rapportage: TERRA van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Hieraan wordt een “open gedeelte” toegevoegd, zodat alle openbare besturen efficiënt via één platform kunnen rapporteren.

 

Standpunten van de VVSG

  • Extra rapportagelast voor lokale besturen moet vermeden worden, omdat de vereiste open data al centraal beschikbaar en (mogelijk) combineerbaar is.
  • Lokale besturen die met een ander energiebeheersysteem (EMS) werken, of dat overwegen vanwege de uitfasering van E-lyse, moeten geen extra rapportagelast ervaren of twee EMS-systemen tegelijk up-to-date houden. Lees ons eerder nieuwsbericht 'Ook na E-lyse blijft gratis energiemanagement mogelijk' hierover.
  • Elk bestuur moet blijven voldoen aan de jaarlijkse LEKP-inventarisatie en monitoring van gebouwen en verbruik (voorheen via de jaarlijkse Fluvius “P0-lijst”). Deze inspanning blijft essentieel om nulmetingen actueel te houden en de CO2- en primaire energiebesparing te kunnen opvolgen.
  • De open data moeten gebruiksvriendelijk consulteerbaar zijn in het “gesloten” TERRA-gedeelte en eenvoudig exporteerbaar naar het eigen EMS-systeem, zodat elk lokaal bestuur efficiënt kan werken aan het eigen patrimonium.
  • Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de concrete en praktische uitvoering van deze open data verplichting, zodat de deadline van 31 maart 2025 haalbaar is.

We gaan hierover binnenkort verder in overleg met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). We houden je op de hoogte.

Kris Moonen