Mira_baseline.png
Provider image

Zoek je naar een job waar je écht een verschil kunt maken? Wil je werken in een dynamische omgeving waar professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan? Ontdek dan nu onze openstaande vacatures.

Werken bij de VVSG?

16-07-2024 - VVSG vzw

Financieel adviseur

 

 

De VVSG behaalde in 2024 het certificaat Baanbrekende Werkgever' en het Qfor-kwaliteitscertificaat

Een Baanbrekende Werkgever zet resoluut in op een duurzaam mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid. Als organisatie neem je deel aan een certificatietraject om te leren en te groeien op de drie pijlers van Baanbrekende Werkgever.

Baanbrekende Werkgever is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgever willen ontwikkelen en positioneren. De VVSG legde in 2023 een leertraject af en ontving hiervoor het certificaat Baanbrekende Werkgever ’24.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

De waarden die we als VVSG uitdragen naar onze leden, willen we ook uitdragen naar onze medewerkers.

We willen een dynamische en innovatieve werkgever zijn. We willen ook voor onze medewerkers een warme welkom organiseren, een plek creëren om samen te werken in een hybride context, een huis van vertrouwen bouwen: inzetten op groei en ontwikkeling van onze medewerkers, kwaliteit en deskundigheid stimuleren.

We zijn minder onderweg

De VVSG wil een dynamische, zorgzame organisatie zijn waar de leden centraal staan.

Elk team organiseert zich zodanig dat de verwachte dienstverlening gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd wil de VVSG haar personeelsleden de nodige flexibiliteit en autonomie geven zodat ze hun werk en privéleven maximaal in balans kunnen houden. De invoering van het hybride werken draagt hiertoe bij.

Hybride werken is gebaseerd op vertrouwen en dialoog. Het krijgt vorm door transparante en duidelijk afspraken op teamniveau. Deze afspraken zijn in overeenkomst met ons organisatie breed kader. We kiezen er bewust voor om geen sterk afgelijnd kader op te leggen. Elk team bouwt zijn afspraken op maat. Dit gebeurt in een permanente en constructieve dialoog met een open feedbackcultuur als basis.

 

Qfor-kwaliteitscertificaat

Het behalen van een Qfor-kwaliteitscertificaat vormt voor externe en interne belanghebbenden dé bevestiging dat de gecertificeerde opleidingsorganisatie of consultancyfirma aandacht besteedt aan een kwalitatieve dienstverlening. 

De Qfor-WSE-audit is één van de mogelijkheden om een Qfor-certificering te behalen.

Het Qfor-WSE-audittraject is gericht op organisaties die activiteiten uitvoeren in het kader van werkgelegenheid, professionele vorming en sociale economie in Vlaanderen. Wanneer u voor die activiteiten financiering, subsidiëring of een andere vorm van ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich registreren bij het WSE-loket.  

Het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie is een maatregel van de Vlaamse overheid. Daarbij moet u aantonen dat uw organisatie aan bepaalde minimale kwaliteitseisen voldoet. De meest efficiënte manier om dat te bewijzen is een Qfor-WSE-audit te doorlopen.

Aan de hand van de beproefde Qfor-methodologie worden uw activiteiten afgetoetst aan de indicatoren van de Qfor-WSE Scan-norm, en dat op 3 domeinen:

  1. Dienstverlening: De informatie die u aanbiedt over uw organisatie en activiteiten, maar ook de middelen waarover u beschikt om die uit te voeren en op te volgen.
  2. HR: De instroom van nieuwe interne en externe medewerkers, maar ook de competenties en verdere ontwikkeling van medewerkers.
  3. Financieel beheer: Uw financiële doelstellingen en de opvolging van de financiën binnen uw organisatie.