Voor een actueel overzicht van de regelgeving kunt u terecht bij www.inforum.be

Indien u een geprinte versie wenst van deze regelgeving, dan kunt u terecht bij www.politea.be voor de Codex Kinderopvang.

Baby’s en Peuters

Hier vindt u de basisaktes van de regelgeving. Via de linken komt u terecht op www.inforum.be  voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Buitenschoolse

Sinds 1 januari 2022 is het Kwaliteitsbesluit, 16.05.2014 (BS 17.09.2014) en de bijlage brandveiligheid geschrapt.

Belangrijk voor locaties buitenschoolse kinderopvang :  Voor kleuteropvang met het kwaliteitslabel wordt geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer opgevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom heeft VIPA een zelfevaluatietool ontwikkeld die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van een locatie kinderopvang.

Een controle door de brandweer voor ingebruikname van een kleuteropvang met kwaliteitslabel is niet verplicht om een kwaliteitslabel te verkrijgen van het Agentschap Opgroeien.  Ook vanuit het ARAB of het KB basisnormen brandveiligheid wordt dit niet opgelegd.  Eventueel legt een lokaal politiereglement een inspectie voor gebruikname wel op voor publiek toegankelijke gebouwen.  (bron: Agentschap Opgroeien en VIPA)

Formulieren en Mededeling Kind & Gezin

Deze documenten kan je downloaden zonder toegang via www.inforum.be