Verschillende OCMW's hebben een eigen poetsdienst. Dat kan onder de erkenning van een dienst gezinszorg, via een erkenning dienstencheques, een erkenning dienst logistieke hulp of zonder erkenning.

De diensten logistieke hulp worden in het nieuwe ontwerpwoonzorgdecreet niet meer weerhouden. In het nieuwe woonzorglandschap is geen plaats voor apart erkende poetsdiensten of diensten voor logistieke hulp. Poetshulp wordt ingebed bij de erkende diensten voor gezinszorg. Het poetsen wordt dan georganiseerd in samenwerking met een andere erkende dienst voor gezinszorg. Enkel poetshulp georganiseerd vanuit een erkende dienst gezinszorg, zal kunnen werken met persoonsvolgende financiering.

Gevolg is dat heel wat reguliere poetsdiensten buiten de Vlaamse Sociale Bescherming worden geplaatst. Zorgbehoevenden die hulp krijgen van deze reguliere poetsdiensten, zullen nog steeds poetshulp kunnen aankopen maar niet via het toekomstige zorgbudget.

De VVSG kaartte de problematiek bij het kabinet van minister Vandeurzen aan. Ze realiseerde een mogelijkheid dat de reguliere poetsdiensten toch mee kunnen in het verhaal van de Vlaamse Sociale Bescherming. Poetsdiensten die een erkenning hebben of een erkenning aangevraagd hebben voor 1 januari 2019 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen via een overgangsbepaling eveneens een samenwerking afsluiten met een erkende dienst voor gezinszorg. Dienstencheque ondernemingen worden niet meegenomen in het verhaal.

De OCMW-besturen met een reguliere poetsdienst staan voor een belangrijke beslissing: al dan niet een erkenning voor een dienst logistieke hulp aanvragen of behouden. De besturen die geen erkenning aanvragen of hun erkenning logistieke hulp stopzetten, raden we aan om de piste van de dienstencheques te onderzoeken. Deze piste biedt immers de meeste kansen op subsidiƫring.
Alle betrokken besturen ontvingen in juli 2018 een schrijven van de VVSG.