adult-back-view-celebration-942419.jpg
Provider image

Op zoek naar een opleiding voor medewerkers binnen de sociale dienst en/of dienst welzijn van je gemeente en/of OCMW?

Open aanbod

VVSG heeft een kwaliteitsvol open aanbod voor diverse medewerkers binnen de sociale dienst/dienst welzijn van het OCMW/lokaal bestuur: maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, diensthoofden, consulenten, stafmedewerkers,beleidsmedewerkers, enzovoort. 

We hebben de opleidingen ondergebracht in verschillende rubrieken, met name:

  • Opleidingen wetgeving
  • Opleidingen sociale dienstverlening/methodiek
  • Opleidingen activering/trajectbegeleiding/tewerkstelling
     

opleidingen wetgeving

29 sep '22
11 okt '22
11 okt '22

opleidingen sociale dienstverlening/methodiek

30 mei '22
02 jun '22
09 sep '22
15 sep '22
30 sep '22
20 okt '22
10 nov '22

Opleidingen activering/trajectbegeleiding/tewerkstelling 

14 okt '22

Vormingen op vraag

De VVSG kan eventueel ook ingaan op je vragen voor opleidingen en/of begeleidingen op vraag. Wat betreft de opleidingen, kunnen dit dezelfde zijn die ook in het open aanbod aangeboden worden. En daarnaast kunnen er, specifiek voor jou/jouw organisatie, opleidingen en/of begeleidingen ontwikkeld worden. Je kan je aanvraag sturen naar vorming-op-vraag@vvsg.be . Vervolgens wordt er contact met je opgenomen en wordt er onderzocht of er op je vraag kan ingegaan worden en zo ja, op welke manier. 

Meer info

In voorbereiding

  • Een ‘basisopleiding voor onthaal/baliemedewerkers van het OCMW’ 
  • Een ‘basisopleiding voor administratieve medewerkers binnen de sociale dienst’.

Zodra de inhoud en de planning van deze opleidingen bekend is, zal er meer informatie opgenomen worden op deze site.