adult-back-view-celebration-942419.jpg
Provider image

Op zoek naar een opleiding voor medewerkers binnen de sociale dienst en/of dienst welzijn van je gemeente en/of OCMW?

Open aanbod

De VVSG heeft een kwaliteitsvol open aanbod voor diverse medewerkers binnen de sociale dienst/dienst welzijn: maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, diensthoofden, consulenten, stafmedewerkers, enzovoort. Van opleidingen die bepaalde wetgeving analyseren over vormingen die bepaalde methodieken behandelen tot opleidingen die overzichten geven van bepaalde maatregelen

opleidingen wetgeving

22 okt '20
19 nov '20
26 nov '20
04 dec '20

opleidingen sociale dienstverlening

04 sep '20
20 okt '20
22 okt '20
20 nov '20

studiedagen  

Vormingen op vraag

De VVSG kan eventueel ook ingaan op je vragen voor opleidingen en/of begeleidingen op vraag. Dit kunnen opleidingen zijn die ook in het open aanbod aangeboden worden. En daarnaast kunnen er, specifiek voor jou/jouw organisatie, opleidingen en/of begeleidingen ontwikkeld worden. Zoals de vorming 'Veerkrachtig sturen, productief samenwerken'.

In voorbereiding

  • Een ‘basisopleiding voor (startende) maatschappelijk werkers in een OCMW’ 
  • Een ‘basisopleiding voor onthaal/baliemedewerkers van het OCMW, OCMW/gemeente/…’ 
  • Een ‘basisopleiding voor administratieve medewerkers binnen de sociale dienst’.

Zodra de inhoud en de planning van deze opleidingen bekend is, zal er meer informatie opgenomen worden op deze site.