huisvanhetkindgeraardsbergen.jpg
Provider image

De combinatie werk/opleiding en opvoeding van de kinderen is niet altijd even makkelijk. Daar kunnen lokale besturen bij helpen door opvoedingsondersteuning aan te bieden. Zo zijn er lokale besturen die kinderopvang aanbieden tijdens opleidings- en tewerkstellingstrajecten, ontmoetingsmomenten organiseren voor anderstalige gezinnen, gezinscoachen ter beschikking stellen enz.

Categorie

Toegankelijke dienstverlening

Doelen

 • Opvang van baby's en peuters tijdens de Nederlandse les van de ouders.
 • Opvoedingsondersteuning
 • Taalontwikkeling van zowel ouders als kinderen
 • Maatschappelijke integratie inburgeraars
 • Het traject van werkzoekende ouders ondersteunen door toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken.

Doelgroep

 • Anderstalige ouders met jonge kinderen
 • Kwetsbare gezinnen

 

Beschrijving

De combinatie werk/school en opvoeding van de kinderen kan zeer zwaar zijn, ook voor anderstalige nieuwkomers. De gemeente kan hierbij helpen door kinderopvang aan te bieden tijdens lessen Nederlands voor de ouders of tijdens een tewerkstellingstraject. Tijdens de kinderopvang kunnen de kinderen dan kennismaken met de Nederlandse taal en zich optimaal ontwikkelen. Daarnaast worden er ook ontmoetingsmomenten georganiseerd voor anderstalige ouders met hun kinderen. Ook op andere manieren kan het lokaal bestuur opvoedingsondersteuning aanbieden, bv. via een gezinscoach.

Succesfactoren

 • De toeleiding naar de formele dienstverlening verloopt op een ontspannen en laagdrempelige manier.
 • Ouders leren elkaar kennen en bouwen onderling een netwerk op.
 • Het aanbod wordt vraaggericht ingevuld.
 • Op een informele manier wordt er versterkend gewerkt op vlak van taal, maatschappelijke integratie en opvoeding.
 • Er wordt gewerkt op maat van de noden en wensen van de ouders.

Uitdagingen

 • Aanklampend en outreachend werken blijft belangrijk om de meest kwetsbare ouders te bereiken en ervoor te zorgen dat ze blijven komen.
 • Het is niet evident om een divers publiek aan te trekken.
 • Soms zijn er grenzen op vlak van beschikbare plaatsen in de kinderopvang. Dit blijft een belangrijke drempel voor moeders om een opleiding te starten of aan het werk te gaan.

Deze praktijk in

Aalst, Geraardsbergen

Wereldmama's: Anderstalige moeders met kinderen tussen 0 en 3 jaar samenbrengen in een educatief ontmoetingsmoment. De nadruk ligt op opvoedingsondersteuning, diensten en voorzieningen in de stad leren kennen, empowerment, taalverwerving.

Contactsuzan.decleer@ligo-zovl.be

Balen, Dessel, Mol en Retie

Gezinscoachen: De gezinscoach ondersteunt zwangere kwetsbare gezinnen tot 1 jaar na de bevalling. In de doelgroep zijn veel anderstalige gezinnen die ondersteuning nodig hebben om de weg te vinden in het hulplandschap.

Contactbaldemore@gemeentemol.be

Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hasselt, Heers, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Maasmechelen, Sint-Truiden en Tongeren

Programma 'Instapje':  Tijdens het ‘Instapje’ wordt een gezin één keer per week bezocht door een medewerker die met het kind speelt en met de ouders praat. Het kind doet spelenderwijs nieuwe spel- en leerervaringen op. De ouders leren de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen en stimuleren. Van de leeftijd van 2 jaar kan een kind samen met ouders terecht bij Instapklasjes: de kinderen worden er voorbereid op de kleuterklas en de ouders krijgen allerlei pedagogische tips.

Diest

Het perinataal netwerk creëert één duidelijk aanspreekpunt voor kwetsbare, zwangere vrouwen die extra opvolging nodig hebben. 

Meer infoHuis van het Kind Diest

Contactcarmen.kleykens@ocmwdiest.be

Dilbeek

Op woensdagnamiddag is iedereen welkom in de welzijnscampus, er zijn begeleide activiteiten voor kinderen en voor de ouders/volwassenen.

Contactsam.deckers@samenlevingsopbouw.be

Eeklo

Vanuit Huis van het Kind Eeklo werden flexibele kinderopvangplaatsen gecreëerd in kinderdagverblijf Kinderlach.

Geraardsbergen

Huis van het Kind Geraardsbergen: Maandelijkse spel- en ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Contacthuisvanhetkind@geraardsbergen.be

Genk

De NOVA moedergroep is een variant van een voormalig AMIF-project met de focus op anderstalige, laaggeschoolde moeders waarbij Nederlandse lessen gecombineerd worden met thema’s rond opvoeding. Tegelijkertijd wordt er kinderopvang aangeboden, waardoor het kindje optimaal kan ontwikkelen en drempels worden weggewerkt. Er wordt nauw samengewerkt met het Centrum voor Basiseducatie, kinderopvang, Campus O3, het Agentschap Integratie en Inburgering en stad Genk.
De Nova moedergroep heeft elk schooljaar een nieuwe opstart en gemiddeld 10 deelnemers per groep.

Heusden-Zolder

Buurtgerichte kinderopvang met divers team: Sinds 1 maart 2010 is de buitenschoolse kinderopvang Berkenbos een lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang. Zulke lokale diensten bieden occasionele en laagdrempelige opvang, waardoor kwetsbare doelgroepen een grotere toegang tot de kinderopvang hebben. De groep kinderen die naar Berkenbos komt, is heel divers.
Een lokale dienst werft ook doelgroepmedewerkers aan die mee instaan voor de begeleiding van de kinderen en biedt hun gelijkwaardige kansen in de organisatie. In Berkenbos werken in totaal vier kinderbegeleiders, drie vrouwen en één man. Een van de vier is een doelgroepmedewerker. Van de vier begeleiders zijn er twee met een Belgische achtergrond, één vrouw van Italiaanse herkomst en één man van Turkse herkomst. Een hoofddoek dragen mag. Onder het motto ‘In de opvang hebben we een schat aan thuistalen; het Nederlands is onze ontmoetingstaal’ krijgen kinderen de bevestiging dat hun thuistaal belangrijk is. Ze worden niet berispt als ze hun thuistaal spreken. Het Nederlands is de taal waarin we elkaar ontmoeten en de manier om elkaar te kunnen begrijpen.

Contactkinderopvang@heusden-zolder.be

Koksijde, (De Panne, Nieuwpoort en Veurne)

Laagdrempelige kinderopvang 't Wiske: Deze kinderopvang is specifiek bedoeld voor leerlingen van volwassenenonderwijs, dit als antwoord op de wachtlijsten in de reguliere kinderopvang. Daarnaast gebeurt de opvang via een sociale tewerkstelling (art60'ers) onder supervisie van professionals. Er wordt werk gemaakt van taalstimulering bij de baby's/peuters, de art60-medewerkers en de ouders.  ’t Wiske zorgt ook voor sociale tewerkstellingsplaatsen. Ze ondersteunen ouders bovendien bij de overgang naar de reguliere kinderopvang en helpen hen met vragen of problemen. Tijdens de kinderopvang maken de kinderen een eerste kennismaking met de Nederlandse taal.

Lokeren

Er worden twee laagdrempelige ontmoetingsmomenten georganiseerd. Enerzijds zijn er de spelprikkels en anderzijds is er de pamperbedeling. Tijdens deze momenten kunnen ouders elkaar ontmoeten en maken ze op een informele manier kennis met formele dienstverlening.

Meer infofacebookpagina Huis van het Kind Lokeren

Landen

Praatgroep voor vrouwen: De gesprekken vinden tweewekelijks plaats in het gebouw van Kind en Gezin. De kleine kinderen kunnen meekomen naar de praatgroep op donderdagnamiddag, er is opvang.

Contact: Esther Brouwer: ebrouwer@landen.be

Machelen-Diegem

Peuterspeelpunt: ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, samen met hun mama, papa, oma, opa of oppas. Mensen kunnen er andere ouders en kinderen ontmoeten en er kunnen vragen gesteld worden mbt integratie.

Contactkindenwelzijn@machelen.be

Sint-Niklaas

 • Kansenwerking voor ouders: De kansenwerker wil een brug vormen tussen de ouders, hun netwerk en het maatschappelijk aanbod.
 • Spel- en ontmoetingsplek Speelhuis Huppel
 • Kinderopvang Kameleon: Kameleon werkt nauw samen met het opleidings- en oriënteringscentrum van de Stad Sint-Niklaas. Zo richt dit project zich op kansarme moeders die een opleidings- of tewerkstellingstraject willen starten. Om zoveel mogelijk gezinnen te kunnen bereiken is deze opvang beperkt tot vijf à zes maanden. Zijn de kinderen twee jaar, dan wordt er gewerkt aan een overdracht naar de kleuterschool. Zijn ze jonger, dan wordt er samen gezocht naar een andere opvangvoorziening.
  De kinderen krijgen in de kinderopvang ook een taalbad met een methodiek die geïnspireerd is op Tatertaal. De bedoeling is dagelijks met alle kinderen van de opvang minimaal een kwartier in het taalbad te duiken, met extra aandacht voor de kinderen die extra stimulatie nodig hebben.

Turnhout, Mechelen

Het PACE project zet in op twee sporen: de toegang tot kinderopvang verbeteren en de toegang tot werkgelegenheid vergemakkelijken. PACE test bijvoorbeeld nieuwe, flexibele vormen van kinderopvang. Anderzijds worden nieuwe methodes onderzocht om de ouders naar de arbeidsmarkt te leiden.

 

Contactinfo@kindentaal.be

 

Tienen

Dienst onthaalouders: De stad Tienen startte samen met de dienst onthaalouders het project ’t Bavetje op voor occasionele kinderopvang. Door lange wachtlijsten bij kinderopvanginitiatieven, was het moeilijk om te kunnen inspelen op dringende vragen naar flexibele en occasionele opvang.

Turnhout, Mechelen, Mol

Mama Leert: Op drie plaatsen in de provincie Antwerpen (Mechelen, Mol en Turnhout) werd een proeftuin opgezet waarin een geïntegreerd aanbod wordt gedaan aan laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen uit niet-EU-landen. Ze krijgen een inburgeringstraject op maat aangeboden en er wordt gezocht naar goede methodes om de lessen Nederlands en het traject inburgering te combineren met de zorg om hun jonge kinderen.
In het proefproject kunnen jonge moeders terecht samen met hun kinderen. De kinderen worden in het lokaal naast de moeder opgevangen door een gediplomeerde kinderbegeleider en een vrijwilliger. Op deze manier leren zowel moeder als kind wennen aan een opvangsituatie. De moeders leren Nederlands dat ze kunnen gebruiken in het leven van alledag. Taalstimulering van kinderen is een bijzonder thema dat veel aan bod komt. 

Vilvoorde

De stad Vilvoorde voorziet een locatie waar een cursus voor laaggeletterde moeders met kinderen doorgaat: zowel de MO-cursus als de cursus NT2. 3 vrijwilligers en 1 stagiaire van het CVO staan in voor de kinderopvang. De stad Vilvoorde zorgt voor materiaal voor de kinderopvang.

 

 

Beleidsdomeinen

Kinderopvang, Taal, Werk, Gezin, Integratie, Oefenkans Nederlands, Armoedebestrijding

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.