innovatief aankopen.png
Provider image

‘Innovatieve overheidsopdrachten’ zijn overheidsaankopen gericht op de ontwikkeling of de aankoop van innovatieve oplossingen. Innovatieve oplossingen kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten en diensten zijn, maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren. Op deze webpagina vind je meer uitleg over de verschillende procedures, interessante praktijken van lokale besturen en handige tools en instrumenten.

‘Innovatieve overheidsopdrachten’ zijn overheidsaankopen gericht op de ontwikkeling of de aankoop van innovatieve oplossingen. Innovatieve oplossingen kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten en diensten zijn, maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.

Op deze webpagina vind je meer uitleg over de verschillende procedures, interessante praktijken van lokale besturen en handige tools en instrumenten.

Waarom inzetten op innovatieve overheidsopdrachten?

Sinds enkele jaren bevat de wetgeving overheidsopdrachten een definitie van innovatie en is er ruimte en flexibiliteit ingebouwd voor innovatie en het aanbesteden van innovatieve oplossingen. De wetgeving bevat een uitsluiting voor onderzoek en ontwikkeling onder bepaalde voorwaarden (PPC) en bevat ook enkele procedures die specifiek kunnen aangewend worden voor het aankopen van innovatieve toepassingen (PPI).  

Met de methodieken van het innovatief aanbesteden zijn er heel wat winsten te boeken. Het wordt gezien als een hefboom om innovatieve producten en diensten aan te kopen, om innovatie te bevorderen en om nieuwe spelers, startups en kmo’s te prikkelen om met innovatieve producten aan te slag te gaan. Bovendien kan je via de methodiek van het innovatief aanbesteden als lokaal bestuur komen tot innovatieve en kwaliteitsvolle oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en de eigen kennis versterken door marktverkenning...

Standpunt Visie: Innovatieve overheidsopdrachten, een hefboom voor lokale innovatie

De VVSG vindt het belangrijk om voldoende te investeren in de verschillende instrumenten en randvoorwaarden die lokale innovatie mogelijk maken. ‘Innovatieve overheidsopdrachten’ is één van deze instrumenten. In dit standpunt leggen we uit w...

# Bestuur
Lees meer

Herbekijk hier het webinar van 1 juli 2021

Over het algemeen vereist het innovatief aanbesteden een aantal basisvoorwaarden: (1) een aangepaste wetgeving, (2) tolerantie tegenover het nemen van risico’s en falen, (3) een grotere betrokkenheid van de bedrijfswereld, (4) het delen van kennis, (5) een korte en meer open formulering van wat je precies wil inkopen, (6) het geven van spontane feedback aan deelnemende bedrijven tijdens het proces, (7) een attitude van transparantie en openheid.

Het proces van de ontwikkeling en aankoop van innovatieve oplossingen kent verschillende fases:

  1. Uitdenken van de oplossing en analyse van de haalbaarheid ervan op papier;
  2. Ontwikkelen van een prototype van het nieuwe product, het nieuwe systeem of proces;
  3. De innovatieve oplossing testen in een testomgeving, inclusief het ontwikkelen van een beperkt volume voor testdoeleinden;
  4. Nagaan hoe effectief de innovatieve oplossing werkt in de praktijkomgeving;
  5. Aankopen van een op de markt beschikbare, innovatieve oplossing.
Praktijk informatie Het Vlaamse Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

# Bestuur
Lees meer