Nu de jaarwissel nadert, komt er opnieuw een rapporteringsperiode aan voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Ditmaal kun je voor je rapportering aan de slag met een vernieuwde en verbeterde LEKP-portaalsite. Ook de rapporteringstool Groenblauwpeil kreeg enkele nieuwe features. Daarom organiseerde VVSG Netwerk Klimaat in samenwerking met ABB op 8 december een webinar rond deze tools.

Tijdens de webinar werd ingezoomd op de zaken die je moet weten om deze rapportering tot een goed einde te brengen. Het LEKP-decreet en zijn gevolgen, het inhoudelijke en financiële luik van de rapportering, en de monitoring van de LEKP 2.1-doelstellingen, kwamen aan bod.

Kortom, deze webinar was een must voor elke (inter)gemeentelijke klimaatambtenaar en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de LEKP-doelstellingen.

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in het Q&A-document.

Herbekijk hieronder de webinar: