LeuvenZonderRacisme_1.jpg
Provider image

Racisme en discriminatie bestrijden kan niet zonder partners in verschillende domeinen, zoals welzijn, onderwijs, huisvesting en personeel. Om tot een goede samenwerking te komen, kan je een netwerk opzetten.

Categorie

  • Antidiscriminatie en -racisme
  • Gelijke onderwijskansen

Doelen

Het tegengaan van racisme en discriminatie op verschillende domeinen (o.a. onderwijs, huisvesting, personeelsbeleid)

Doelgroep

Inwoners en actoren werkzaam op verschillende domeinen

 

Beschrijving

 

Racisme en discriminatie bestrijden kan niet zonder partners in verschillende domeinen, zoals welzijn, onderwijs, huisvesting en personeel. Om tot een goede samenwerking te komen, kan je een netwerk opzetten. Zo heeft Leuven tal van verschillende praktijken die werken rond het thema discriminatie en racisme.

 

Succesfactoren

Een netwerkgerichte aanpak zorgt voor gedragenheid bij de partners. Het project is daardoor doeltreffender en duurzamer.

Uitdagingen

  • Het is een uitdaging om individuele burgers te betrekken.
  • Er moet een balans gevonden worden tussen stedelijke initiatieven en initiatieven die komen uit het middenveld.

 

Deze praktijk in

Leuven

  • Leuven zonder racisme:  is een netwerk van tientallen partners uit Leuven die samen rond racisme en discriminatie werken. Ze doen dit op meerdere domeinen zoals onderwijs, monitoring, slachtofferondersteuning, huisvesting, interculturaliteit, personeelsbeleid en werkgelegenheid. Op elk domein werkt een werkgroep aan relevante vraagstukken die specifiek betrekking hebben op dat domein.  In deze werkgroepen wordt informatie uitgewisseld, acties en doelstellingen geformuleerd, actieplannen opgesteld en geconcretiseerd. Vervolgens vindt er uitwisseling en terugkoppeling plaats met de verschillende werkgroepen.
    Contact: Leuven Zonder Racisme
  • Op het domein van het onderwijs faciliteert de stad het SOM-labo 'Leuvense Scholen Zonder Racisme'. SOM is een Leuvens onderwijsnetwerk waarin alle Leuvense scholen, hogescholen, universiteiten, CLB’s en andere onderwijsactoren verenigd zijn. SOM is gecreëerd om enerzijds experimenten en laboratoria te creëren waarbij baanbrekende onderwijstechnieken uitgeprobeerd kunnen worden en anderzijds om betere afstemming en samenwerking te faciliteren tussen de verschillende actoren. Het SOM-labo 'Leuvense Scholen Zonder Racisme' zoekt vernieuwende manieren om met racisme in het onderwijs om te gaan. De kerngroep (medewerkers dienst diversiteit en projectdeskundigen SOM) heeft verschillende initiatieven genomen. Zo is er een groep 12-jarige “Ambassadeurs van Leuvense scholen zonder racisme” samengesteld die een beleidsadvies gemaakt hebben voor de stad. Deze groep ambassadeurs heeft de ambitie om een Leuvense antiracismeraad te creëren waarbij minstens twee leerlingen van iedere middelbare school tweemaandelijks samenkomen om zowel inhoudelijke als sensibiliserende acties te organiseren. Daarnaast is er in het najaar van 2019 een open netwerkdag georganiseerd voor alle Leuvense onderwijsactoren met als titel “Hoe zetten we racisme in het Leuvense onderwijs aan de deur?”. Op deze dag kregen de deelnemers zowel academische, inhoudelijke en praktische workshops voorgeschoteld. Hieraan namen een tachtigtal mensen deel.
  • Tenslotte heeft SOM ook  de veelbesproken kleurpotlodenactie opgezet, waarin leerlingen uit het eerste leerjaar van basisschool Mater Dei Leuven een kleurplaat inkleurden volgens instructies. Wanneer ze gevraagd werden het gezicht op de plaat te kleuren in ‘huidskleur’, nam iedere leerling, ongeacht zijn/haar afkomst, hetzelfde kleurpotlood: lichtrozeAls antwoord daarop ontwikkelden SOM en communicatiebureau TBWA een kleurpotlodenset met niet alleen lichtroze, maar nog zes andere tinten huidskleur, als tool om het diversiteitsgesprek op de schoolbanken aan te wakkeren. Op 21 maart 2019 nodigden we alle leerlingen uit de eerste graad basisonderwijs in Leuven uit om massaal te komen kleuren voor verandering op gigantische kleurplaten.

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.