Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2020

De VVSG is tevreden dat er op 24 november 2020 een voorakkoord  is tussen de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Dit moeten leiden tot een betere verloning, meer mensen op de werkvloer en meer werkbaar werk. De Vlaamse regering maakt hiervoor vanaf januari 2021 elk jaar 577 miljoen euro vrij. De VVSG zat aan de onderhandelingstafel voor de publieke sector.

Focus op structurele maatregelen


De VVSG is tevreden dat er een voorakkoord is dat perspectief biedt aan maar liefst 180.000 mensen, waarvan 40.000 in de publieke sector. 'Zeker voor de zorg -de woonzorgcentra, de kinderopvang en de thuiszorg- lag de vraag naar betere arbeidsvoorwaarden en meer werkbaar werk al langer op tafel, de coronacrisis heeft de noden nog meer zichtbaar gemaakt. Ook voor de socio-culturele sector komt er een koopkrachtverhoging. Het is ook goed dat het niet gaat om eenmalige maatregelen maar om een blijvende opwaardering van die sectoren, goed voor een budget van 577 miljoen euro,' aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.
 

Naar hedendaags loonsysteem in de zorg


Een van de cruciale aspecten in het akkoord is dat de verloning in de welzijns- en zorgvoorzieningen op termijn op een zelfde wijze zal gebeuren, of het nu gaat om publieke of private voorzieningen. Nu bestaan verschillende systemen naast mekaar. De algemene invoering van een gemeenschappelijke functieclassificatie (IFIC) moet ertoe leiden  dat lonen beter aansluiten bij de competenties van de werknemers. Dat systeem is nieuw voor de publieke sector en het zal enige tijd vergen om het uit te rollen.  Aangezien de middelen voor koopkracht reeds beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2021 zullen er koopkrachtmaatregelen afgesproken worden in aanloop naar het nieuwe verloningssysteem.
 

Koopkrachtmaatregelen op korte termijn


Over deze koopkrachtverhoging vanaf januari 2021 zal de VVSG nu onderhandelen met de vakbonden. Ook over de inzet van meer personeel op de werkvloer en meer werkbaar werk wordt  verder onderhandeld.  Dat moet leiden tot een definitief akkoord met uitgewerkte maatregelen tegen uiterlijk eind januari 2021.

Videotoelichting bij VIA6-voorakkoord


Bekijk hieronder de video waarin Piet Van Schuylenbergh, directeur Mens bij de VVSG, het voorakkoord toelicht en wijst op een aantal belangrijke aandachtspunten.

 

Raadpleeg hier het voorakkoord.

Nathalie Debast