Auteur:

Gepubliceerd op: 22-12-2020

De VVSG is tevreden dat de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties op 22 december 2020 een VIA6-akkoord hebben gesloten over een financiële opwaardering (koopkrachtverhoging) van het personeel in de publieke en private zorg- en welzijnsvoorzieningen. Zo verhoogt de eindejaarspremie voor 2020 alvast met gemiddeld 423 euro - voor de woonzorgcentra zelfs met 701 euro - en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Er komt ook een nieuw gemeenschappelijk verloningssysteem dat gebaseerd is op competenties.

Blijvende erkenning voor de helden van de zorg

Nieuwe loonschalen, een structurele koopkrachtverhoging en een onmiddellijke eenmalige aanmoediging bieden perspectief voor de helden van de zorg. Het personeel van de publieke woonzorgcentra, thuiszorg en kinderopvang krijgt in januari 2021 een financiële aanmoediging in de vorm van een supplement op de eindejaarstoelage 2020. Gemiddeld gaat het over een verhoging met 423 euro. Voor het personeel van de woonzorgcentra bedraagt de verhoging gemiddeld 701 euro waarmee een historische achterstand wordt weggewerkt. Vanaf december 2021 gaat het om een jaarlijks terugkerende verhoging. Ook het personeel van de vrijetijdsdiensten bij lokale besturen (cultuur, jeugd en sport) krijgt vanaf december 2021 dezelfde verhoging van 423 euro.

Competentie in plaats van diploma’s en jaren dienst

Er komt ook een nieuw gemeenschappelijk verloningssysteem voor alle zorg- en welzijnszorgvoorzieningen van de publieke en de private sector. Dit moet toelaten personeelsleden meer te verlonen volgens hun competenties en minder op basis van diploma’s en jaren dienst. Voor de woonzorgcentra gebeurt dit al in 2021, voor de andere sectoren meer gespreid in de tijd. Zo wordt werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt voor nieuwe en jonge instromers. Die zijn immers hard nodig.

De VVSG is tevreden met dit akkoord dat perspectief biedt aan maar liefst 180.000 mensen, waarvan 40.000 in de publieke sector. ‘Zeker voor de woonzorgcentra, de kinderopvang en de thuiszorg lag de vraag naar betere loonvoorwaarden al langer op tafel. Corona heeft voor iedereen pijnlijk duidelijk gemaakt wat deze mensen doen voor anderen. Wat nu voorligt is een blijvende opwaardering van die sectoren,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Meer werkbaar werk

Het is nu zaak ook te zorgen voor meer werkbaar werk en meer handen in de zorg. De VVSG onderhandelt in januari verder met de andere partijen. Voor het totale pakket aan maatregelen heeft de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro veil. Na de ziekenhuizen is het dus nu de beurt aan de Vlaamse zorgvoorzieningen. 

De VVSG is de werkgeversfederatie voor de publieke zorg- en vrijetijdssectoren, goed voor meer dan 40.000 werknemers (VTE).   

Vragen over het akkoord? Mail ze naar Piet Vanschuylenbergh

Webinar 'Wat moet je weten over het VIA6-akkoord'

Bekijk hieronder de video waarin VVSG-stafmedewerkers het akkoord toelichten en ingaan op diverse vragen. Of bekijk hier de presentatie. 

 

Bijkomende documentatie

Nathalie Debast