Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2021

Na het voorakkoord VIA 6, bereikten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties op 30 maart 2021 een definitief VIA6-akkoord over meer koopkracht en meer jobs en ondersteuning in de publieke en private zorg- en welzijnsvoorzieningen.  

De VVSG is tevreden dat het VIA 6 akkoord inzet op een hogere omkaderingsnorm van gezinszorg (van 1/120 naar 1/105). Dat laat toe om medewerkers beter te ondersteunen. De covid-crisis heeft de nood aan psychosociale ondersteuning van medewerkers nogmaals duidelijk gemaakt. Daarnaast laat dit toe om voor kwetsbare cliënten de nodige begeleiding te voorzien. Een betere omkadering moet  toelaten om waar mogelijk extra expertises te voorzien (bv. dementie-expert, eerstelijnspsycholoog, medische ondersteuning) afhankelijk van de doelgroep van de dienst. Het doelpubliek van de gezinszorg wordt namelijk steeds complexer (mensen met psychiatrische problemen, mensen met dementie, sociale kwetsbaarheid,…). Het akkoord zet ook expliciet in op flexibele gezinszorg, met meer onregelmatige prestaties, bijkomend urencontingent en extra toeslagen. Daarnaast zijn er nog middelen voor bijkomende bijscholing, toenemende digitalisering en mobiliteit.

Voor de lokale dienstencentra voorziet het akkoord in een extra subsidiëring van de publieke lokale dienstencentra van een kleine € 5000. Met de middelen kwaliteit voor de lokale dienstencentra willen we meer waardering geven aan de lokale dienstencentra en de centrumleiders. Deze extra impuls kan gebruikt worden om in meer personeel te voorzien dan de verplichte 0,5 VTE of om externe expertise in te schakelen voor bv. de opmaak van een buurtanalyse.

Tine De Vriendt