Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2021

De VVSG is tevreden dat de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties op 30 maart 2021 een definitief VIA6-akkoord hebben gesloten over meer koopkracht en meer jobs en ondersteuning in de publieke en private zorg- en welzijnsvoorzieningen. Na het koopkrachtakkoord van 22 december 2020 is er nu ook een akkoord over kwaliteitsmaatregelen. Bovendien voorziet de Vlaamse regering een jaarlijks budget van 30 miljoen euro om de lokale besturen in staat te stellen de koopkracht te verhogen van het personeel dat niet onder het VIA6-akkoord valt.

Blijvende erkenning voor de helden van de zorg

Nieuwe loonschalen, een structurele koopkrachtverhoging en een onmiddellijke eenmalige aanmoediging bieden perspectief voor de helden van de zorg. Het personeel van de publieke woonzorgcentra, thuiszorg en kinderopvang kreeg reeds in januari 2021 een financiële aanmoediging in de vorm van een supplement op de eindejaarstoelage 2020 van 1,1% van het jaarloon. Vanaf december 2021 gaat het om een jaarlijks terugkerende verhoging. Ook het personeel van de vrijetijdsdiensten bij lokale besturen (cultuur, jeugd en sport) krijgen vanaf december 2021 dezelfde verhoging.

Competentie in plaats van diploma’s en jaren dienst

Er komt ook een nieuw gemeenschappelijk verloningssysteem voor alle zorg- en welzijnszorgvoorzieningen van de publieke en de private sector. Dit moet toelaten personeelsleden meer te verlonen volgens hun competenties en minder op basis van diploma’s en jaren dienst. Voor de woonzorgcentra gebeurt dit al in 2021, voor de andere sectoren meer gespreid in de tijd. Zo wordt werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt voor nieuwe en jonge instromers. Die zijn immers hard nodig.

Meer werkbaar werk

Daarnaast bevat het akkoord een flink pakket aan maatregelen die extra jobs opleveren, wat moet leiden tot vermindering van de werkdruk in de zorgvoorzieningen. Het gaat om 3.700 VTE’s, waarvan 854 VTE’s bij de zorgvoorzieningen van de lokale besturen. Meer opleidingstrajecten en allerlei acties om een loopbaan in de zorg werkbaarder te maken liggen op tafel en wachten nu op uitvoering.

Ook voor wie niet in de zorgt werkt

Dit akkoord biedt perspectief aan maar liefst 180.000 mensen (VTE), waarvan 40.000 bij de lokale besturen. Het akkoord voorziet daarnaast ook nog een budget van jaarlijks 30 miljoen euro waarmee de lokale besturen koopkrachtmaatregelen kunnen afspreken voor de personeelsleden die niet onder het VIA-akkoord vallen. Dat is erg belangrijk om evenwicht te houden in de verhoudingen op het terrein. Over de concrete modaliteiten onderhandelt de VVSG nog verder met de vakbonden.

De VVSG is de werkgeversfederatie van de lokale besturen, goed voor meer dan 110.000 werknemers (VTE).   

Het definitieve akkoord kan je hier nalezen.

 

Piet Van Schuylenbergh