Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2021

Na het voorakkoord VIA6 dat eind november groen licht kreeg, bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over de invulling van het budget kwalitatieve maatregelen en meer jobs in de ouderenzorg. Het kabinet en het agentschap Zorg en Gezondheid mikken op 1 juli 2021 voor de uitvoering van de budgettaire maatregelen.

We stellen met dit deelakkoord een einde aan de structurele ongelijke financiering voor bewoners met een zwaar zorgprofiel in de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en passen voortaan de RVT financieringsnormen toe op alle zwaar zorgbehoevende bewoners (B, C, Cd).

De VVSG is tevreden dat onze vragen naar meer flexibiliteit binnen de personeelsnormen en een betere financiering voor bewoners met beginnende dementie in de woonzorgcentra, meegenomen worden in dit akkoord.

De bijkomende middelen moeten leiden tot bijkomende tewerkstelling. In het akkoord worden hierrond afspraken gemaakt die op het niveau van het lokaal sociaal overleg verder om afstemming vragen. De VVSG erkent dat er verschillende personeelsnoden zijn op het terrein en vindt het positief dat dit wordt benoemd in het akkoord. Al blijven we kritisch ten aanzien van de voorwaarde van bijkomende tewerkstelling bij de maatregel gelijktrekking ROB-RVT. Veel publieke voorzieningen zetten het nodige personeel hiervoor immers nu al in, buiten de dagprijs.

De Vlaamse overheid wil de kwaliteit van het wonen, het leven en de zorg voor de bewoners en hun mentaal welbevinden verder versterken en vraagt de sector om acties te ondernemen rond transparante kwaliteitsindicatoren, kwaliteitsmethoden en bevragingen. Zij voorziet hiervoor minstens 2 miljoen euro (vanuit het plan Vlaamse veerkracht). Deze acties krijgen o.a. vorm en worden ondersteund door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. De VVSG is voorzichtig positief. Als we als sector constructief de ruimte krijgen om dit mee uit te werken, dat kan dit een positief verhaal worden.

Lees hier het volledige akkoord VIA6 (zie oranje gemarkeerde tekst voor alle relevante VIA6 bepalingen voor de publieke ouderenzorg, het luik kwalitatieve maatregelen ouderenzorg staat beschreven op blz. 80 t.e.m. 87) en een samenvatting van de belangrijkste kwalitatieve maatregelen voor de ouderenzorg.

Evi Beyl