Auteur:

Gepubliceerd op: 25-11-2021

IFIC komt er aan voor de zorgvoorzieningen van de lokale besturen. IFIC is een systeem van functieweging en functie-verloning in de zorgsectoren (publiek/privaat), uitgewerkt door de vzw IFIC, het Instituut voor Functieclassificatie. De protocollen die de VVSG met de vakbonden en de Vlaamse regering hierover sloot werden op 24 november 2021 in de schoot van comité C1 goedgekeurd. Nu kunnen we aan de slag.   

De protocollen beschrijven op wie IFIC van toepassing is, in eerste instantie in de ouderenzorgvoorzieningen. Voor de thuiszorg en de kinderopvang zal IFIC maar uitgerold worden in 2023 maar wordt er voor de meest voorkomende functies (verzorgenden/zorgkundigen, logistieke medewerkers aanvullende thuiszorg, kinderbegeleiders) een voorafname op IFIC gedaan. De uitrol van IFIC en de voorafnames gaan voor de nieuwe medewerkers in vanaf 1 januari 2022 (dus voor aanwervingen vanaf 2022). Voor de medewerkers in dienst op 31 december 2021 worden IFIC en de voorafnames toegepast in het voorjaar van 2022 maar met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021. Over wat er de komende maanden van de lokale besturen verwacht en volgens welk tijdspad lees je meer in de protocollen.

VVSG organiseert op 2 december van 10:00 tot 12:00 een webinar over IFIC met meer info en een stand van zaken. Het webinar bijwonen kan via deze link.

Juridische onderbouw en bijhorende documenten:

Piet Van Schuylenbergh