Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2021

Na 9 maand onderhandelen werd eergisteren, op 30 maart, een definitief VIA6-akkoord voorgesteld.

De kinderopvang (en alle medewerkers) krijgen in dit VIA6-akkoord de erkenning die ze verdienen voor de al meer dan een jaar aangehouden inzet in deze moeilijke corona-periode en ook buiten corona-tijd. Met dit VIA6-akkoord onderstreept elke sociale partner én de Vlaamse regering ook het groot belang van kinderopvang voor de maatschappij, de ouders en de kinderen: kinderopvang krijgt middelen om zijn pedagogische functie verder uit te bouwen.

Wat betekent dit voor de kinderopvang georganiseerd door lokale besturen?

  • een verhoging van de subsidie T2B-plaats groepsopvang baby en peuter (of de realisatie van fase 5 van het financieel groeipad groepsopvang baby en peuter T2B-plaatsen);
  • middelen voor de tewerkstelling van pedagogisch coaches in de gezins- en groepsopvang baby en peuter en de groepsopvang schoolkinderen (enkel publieke sector): in de kinderopvang georganiseerd door lokale besturen gaat het over 95 VTE's pedagogische coaches. Het VIA6 is voor de VVSG historisch omdat er voor het eerst zoveel middelen zijn voor het versterken van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang door de tewerkstelling van pedagogische bachelors op de werkvloer.
  • 28 VTE onthaalouder aangesloten bij een organisator gezinsopvang - lokaal bestuur kunnen tewerkgesteld worden in het werknemersstatuut onthaalouders. In de private sector gaat het om 244 VTE.
     verhoging van de kostenvergoeding van de onthaalouders - sui generis met 1,7% van 21,19 euro naar 21,55 euro per dag. Eenmalig zullen de onthaalouders sui generis ook een consumptiecheque of iets gelijkaardig krijgen.
  • voor alle werknemers erkende, geattesteerde of vergunde kinderopvang - publieke sector: verhoging eindejaarstoelage (vanaf 2021). Eenmalig kregen deze werknemers deze verhoging eindejaarstoelage ook al voor het jaar 2020 (uitbetaald begin 2021);
  • harmonisering van de loonbarema's van kinderbegeleiders op korte termijn (waardoor kloof inzake loon tussen kinderbegeleiders tewerkgesteld in E en D-schaal en C-schaal kleiner wordt). Op termijn een nieuw gemeenschappelijk verloningssysteem voor alle focusfuncties in de kinderopvang, publieke en private sector . Dit moet toelaten personeelsleden meer te verlonen volgens hun competenties en minder op basis van diploma’s en jaren dienst.

De concretisering van deze maatregelen kan nu beginnen: een concrete vertaling naar subsidiebedragen, timing enz. De VVSG organiseert voor verantwoordelijken kinderopvang - tewerkgesteld door het lokaal bestuur en VVSG-leden digitale toelichtingen bij dit VIA6-akkoord na de paasvakantie. Meer info volgt via mail of op de website. Niet lokale besturen en individuele medewerkers kinderopvang kunnen contact opnemen met de vakorganisaties en de eigen koepel.

Met dank aan de sociale partners van de publieke sector voor de constructieve samenwerking de voorbije 9 maand: ACOD - Algemene Centrale der Openbare Diensten, ACV Openbare Diensten en VSOA – Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt.

Ann Lobijn