Auteur:

Gepubliceerd op: 09-06-2021

Eén van de belangrijkste afspraken in het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 is het invoeren van een gemeenschappelijke functieclassificatie (IFIC) voor alle functies in de publieke en de private zorgvoorzieningen, te beginnen met de woonzorgcentra en in een volgende fase de overige zorgvoorzieningen (thuiszorg, kinderopvang...).

Om dit proces in goede banen te leiden organiseert de vzw IFIC in samenwerking met de VVSG en de vakbonden een opleiding voor de lokale procesverantwoordelijken. Tien sessies zijn ingepland, waardoor er in kleine groepen kan gewerkt worden en er voldoende aandacht is voor praktische oefeningen. Dit gebeurt via een videoconferentie die ongeveer 2,5 uur duurt. Deze opleiding is gratis en loopt nog tot 29 juni. Elk lokaal bestuur ontving een uitnodiging en er zijn nog plaatsen vrij. Voor meer info kan je terecht bij eva.peleman@if-ic.org.

Wie de opleiding gemist heeft, kan het webinar raadplegen op de website van IFIC. Voor meer info over IFIC en het VIA6-akkoord kan je contact opnemen met piet.vanschuylenbergh@vvsg.be.

Piet Van Schuylenbergh