Auteur:

Gepubliceerd op: 23-12-2021

Om de uitvoering van de afgesproken IFIC-maatregelen mogelijk te maken kunnen de lokale besturen afwijken van de huidige salarisschalen. Dat geldt voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 januari 2022 in de ouderenzorg, voor kinderbegeleiders in de kinderopvang en verzorgend en logistiek personeel in de thuiszorg.

Ze moeten hierbij wel de IFIC-protocollen volgen. De rechtspositiebesluiten die een juridisch kader moeten bieden voor deze IFIC-protocollen raken dit jaar echter niet meer rond. Om de lokale besturen enige houvast te bieden, heeft minister Somers op 22 december 2021 een brief verstuurd. In de brief verduidelijkt de minister dat de IFIC-protocollen op 1 januari 2022 in werking treden, en vraagt hij aan de lokale besturen om toe te zien op de uitvoering ervan, ook al zijn de rechtspositiebesluiten nog niet aangepast.

Op onze IFIC-pagina staat alle informatie om u hierbij te begeleiden, waaronder een stappenplan voor de nieuwe aanwervingen vanaf 1 januari 2022.

Abderrazak El-Omari