Auteur:

Gepubliceerd op: 03-11-2021

De Vlaamse regering talmt om haar akkoord te geven aan de uitrol van IFIC in de zorgvoorzieningen van de lokale besturen. IFIC is een van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen uit het VIA6-akkoord van 30 maart 2021. Het is een gemeenschappelijke functieclassificatie met nieuwe loonbarema’s voor wie werkt in de zorgsector. De VVSG en de vakbonden hebben een protocol afgesloten om deze invoering snel mogelijk te maken. Dit protocol bevat een stappenplan voor de lokale besturen en regelt de financiering van IFIC. De uitrol bij de besturen is voorzien tegen maart 2022. Zolang er geen akkoord is tussen de sociale partners en de regering kan dit protocol niet uitgevoerd worden.

De tijd dringt nochtans. Als we de uitrol van IFIC binnen de vooropgezette timing tot een goed einde willen brengen moeten de lokale besturen zo snel mogelijk aan de slag kunnen gaan. De private zorgsector rolt IFIC volledig uit met ingang van 1 juli 2021, de publieke zorgsector kan niet achterblijven. IFIC houdt een financiële herwaardering in van de zorgfuncties zoals overeengekomen in het VIA6-akkoord. Dat zijn we verplicht t.a.v. de zorgvoorzieningen van de lokale besturen en t.a.v. van hun personeelsleden. Onze telefoon staat roodgloeiend, onze besturen willen antwoorden op hun vragen. De VVSG schreef daarom een brief naar de Vlaamse regering om aan te dringen op snelle goedkeuring.

Piet Van Schuylenbergh