afbeelding hoofdpagina lerend netwerk burgerparticipatie.jpg
Provider image

De VVSG brengt voortrekkers samen die willen bijdragen aan de versnelling van innovatieprocessen in lokale burgerparticipatie. De focus ligt op lokale praktijken die coproductief of met een burgerinitiatief aangepakt worden.

Hoe verhouden lokale besturen zich tot burgerinitiatieven? Waar staan lokale besturen vandaag in het vormgeven van beleid met en door burgers, ondernemers, middenveld en kennisinstellingen? En wat kunnen we hiervan leren?

Voor Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers is burgerbetrokkenheid een belangrijk aandachtspunt tijdens deze regeerperiode: 'Ik wil de lokale besturen ondersteunen zodat ze ten volle hun rol als laboratoria van burgerparticipatie kunnen opnemen. De lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Ik wil ze ten volle ondersteunen in hun rol als laboratoria voor burgerparticipatie. Via ondersteuning wil ik steden en gemeenten stimuleren hier van elkaar te leren.'

De minister is hiervoor een partnerschap aangegaan met VVSG, dat zich de komende 3 jaar zal focussen op lokale burgerbetrokkenheid, inspraak en co-creatie. Een Labo van lokale besturen en experts inventariseert en analyseert innovatieve praktijken die coproductief zijn aangepakt of met een burgerinitiatief. Met werkbezoeken en intervisies onderzoekt het Labo deze participatieve praktijken. Het Labo wordt geruggensteund door een degelijke begeleiding en staat in kruisbestuiving met een internationaal vergelijkend onderzoek over de representatieve lokale democratie, uitgevoerd door KULeuven (olv Trui Steen).

Naast de analyse van lokale praktijken rollen we in 2021 drie experimentlijnen uit. Het Labo verdiept zich in enkele coproductie-instrumenten en burgerinitiatieven, waarvan Right to Challenge er één vormt. We organiseren workshops over urgente participatieknopen waarop de experimenten botsen en verruimen onze blik met een studiebezoek naar buitenlandse praktijken.

De geleerde lessen en praktijkvoorbeelden verspreiden we breed op het kennisnetwerk, met vorming en opleiding, via filmpjes, tijdens de trefdag...

Deelnemers Labo

Het ‘Labo lokale burgerparticipatie’ bestaat uit een tiental lokale besturen, aangevuld met enkele experts. Het inventariseert en analyseert innovatieve praktijken die coproductief zijn aangepakt en/of via een burgerinitiatief. Met werkbezoeken en intervisies onderzoekt het Labo deze praktijken en hun bijdrage aan de representatieve democratie. In het tweede projectjaar (2021) stellen we het Labo opnieuw samen om enkele experimentlijnen uit te tekenen en verdiepend te onderzoeken.

Het Labo wordt deskundig begeleid door Karolien Dezeure, consultant bij Mon-dea.

 

 • Bernard Govaert, algemeen coördinator, Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Nele Vanderhulst, stafmedewerker, Socius
 • Sarah Martens, Doctor Navorser - Researcher, UHasselt
 • Wim Van Roy, coördinator, De Wakkere Burger
 • Goele Vercammen, beleidsmedewerker, Vlaamse Land Maatschappij
 • Linda Boudry, directeur, Kenniscentrum Vlaamse Steden
 • Trui Steen, hoogleraar KULeuven instituut voor de overheid
 • Robbe Van Hoof,  wetenschappelijk medewerker, KULeuven instituut voor de overheid
 • Victor De Groof, wetenschappelijk medewerker, KULeuven instituut voor de overheid
 • Carmine Pollet, beleids- en participatiemedewerker, Nazareth
 • Dirk Habils, dienst wijkontwikkeling, Genk
 • Dirk Mattheeuws, projectmedewerker participatie, Stad Mechelen
 • Hanne Vissers, medewerker stadsmakers, Stad Antwerpen
 • Jan Mellebeek, diensthoofd gebiedsgerichte werking, Leuven
 • Karoline Lenaers, diensthoofd directie mens, stad Beringen
 • Laurence Hauttekeete, beleidsmedewerker stad Deinze
 • Lize Meert, gebiedswerker, Kortrijk
 • Marc Verheirstraeten, dienst beleidsparticipatie, Stad Gent
 • Sarah Lequeu, participatieambtenaar, Geraardsbergen
 • Seppe Van Bogaert, deskundige participatie, Sint-Niklaas
 • Steven Matheï, burgemeester, Peer
 • Tom van Horen, communicatie- en participatieambtenaar, Huldenberg

 

Vooropgestelde resultaten

Voor de zomer van 2021 stellen we volgende resultaten voorop:

 • Een inventaris van innovatieve lokale praktijken uit Vlaanderen die coproductief zijn aangepakt en/of met een burgerinitiatief.
 • Een analysekader om praktijken diepgaand te onderzoeken.
 • Intervisie van vier participatieve praktijken, waarvan 2 met werkbezoek.
 • Analyserapport
 • Aanzet tot experimentlijnen

Wil je graag meer weten?

Neem contact op met Joke Vanreppelen, projectmedewerker lokale burgerparticipatie

joke.vanreppelen@vvsg.be - 0498 53 39 23