shutterstock_373686493.jpg
Provider image

Ben je er nog niet volledig aan uit welke plek je inwoners kan geven binnen het lokaal beleid? VVSG maakt met ondersteuning van de Vlaamse overheid een overzicht van de verschillende initiatieven, met extra duiding. Bekijk de 3 praktijkfilmpjes met inspiratie voor jouw lokaal bestuur en het webinar waarbij we interactief inzoomen op 3 participatiepraktijken en bruikbare tips uitwisselen.

Webinar: lokale burgerparticipatie in de praktijk

In dit webinar voor lokale besturen diepen we 3 lokale cases uit rond burgerparticipatie. We zoomen in op overwonnen drempels, geleerde lessen en wisselen bruikbare tips uit. We leren hoe Deinze een dorpsweide ontwikkelt in samenspraak met jonge en minder jonge buurtbewoners. Met het project ‘de grond der dingen’ gaat stad Mechelen een uniek experiment aan met inwoners, een theatergezelschap en het stadsmuseum om 20.000m in te vullen. Tot slot geeft het burgerinitiatief ‘de unie godsheide’ een inkijk hoe je bruggen bouwt met het Hasseltse stadsbestuur.

Hier vind je de presentatie van het webinar.
Het volledige webinar bekijk je hieronder.
Onder de video lees je de antwoorden op vragen gesteld tijdens het webinar.

Vragen en antwoorden

Bestaat er een gezamelijke participatiebib voor fysieke participatiematerialen?

Dit zou een interessant initiatief zijn. Momenteel hebben we geen weet van een bib om fysieke participatiematerialen uit te lenen. Bij de Aanstokerij in Leuven kan je wel terecht om spelen aan te kopen of een spel op maat te ontwikkelen (aanstokerij.be)

We hebben als VVSG ook een bundeling gemaakt met een 45-tal methodieken die inspiratie kan bieden en waarbij geen dure participatiematerialen nodig zijn. PDF gratis te downloaden

Is er een lijst van gemeenten (dus geen steden) die een zeer goede burgerparticipatie hebben waar we eventueel vragen aan kunnen stellen?

We werken momenteel aan een verzameling van participatiepraktijken die we op onze website plaatsen. Via deze link vind je de lokale praktijken die we tot nu toe beschreven hebben. Daarnaast komen in het VVSG-tijdschrift Lokaal ook maandelijks artikels met participatiecases. Deze kan je hier raadplegen.

Hoe zorg je voor een intern draagvlak (college, verschillende stadsdiensten ...) voor een participatietraject?

Een gedreven participatiemedewerker die durft projecten initiëren, die durft vragen stellen, die zaken in twijfel durft te trekken, … met respect voor de eigenheid van het beleid. Soms klikt het dan eens, soms botst het. Maar zo hoort het ook. Gewoon durven en ervoor gaan.

Dit vraagstuk komt ook vaak terug tijdens bijeenkomsten van het Labo Lokale Burgerparticipatie. We denken erover een volgend webinar te organiseren met dit vraagstuk als focus. Je wordt op de hoogte gehouden via onze website en VVSG-nieuwsbrief.

Alle diensten moeten samenwerken, hoe breng je die samen? Werklast is een veel gebruikt argument om niet te moeten deelnemen aan de samenwerking.

Een samenwerking op poten zetten is inderdaad niet evident. Sommigen verschuilen zich achter ‘te veel werk’. Een participatiemedewerker kan hier wel een belangrijke ondersteunende rol spelen. Het begeleiden van dit proces is een eerste taak. Helder maken wat de meerwaarde is. Als er geen meerwaarde is, zal men ook niet willen samenwerken. Soms groeit samenwerking organisch, soms dient het een zetje te krijgen en meer top-down te worden georganiseerd. Bij top-down samenwerking is de dynamiek in het begin van belang. Probeer vanaf het eerste momenten andere diensten te overtuigen van de win-win en dan zal er interesse zijn.

Burgerparticipatie neemt wel wat tijd met zich mee om dit te organiseren? Hoe doen kleine gemeenten dit als ze geen participatieambtenaar hebben?

Ik veronderstel dat participatie daar meestal bij de dienst communicatie zit, of verspreid over de verschillende diensten heen. Zo is er veel participatie in de vrijetijdssector (jeugd, cultuur) of bij de dienst ruimtelijke ordening (wettelijk verplichte participatie die dan door stedenbouw wordt uitgevoerd). Veel kleinere gemeenten doen voor participatieprocessen ook beroep op een consultant of onderzoeksbureau.

We hebben in onze gemeente een soort ‘burgerbegroting’ voorzien. We willen de bevolking vragen waar zij dit extra geld aan willen besteden. Hoe gaan we tewerk om de verschillende groepen burgers hier bij te betrekken? Op welke manier kunnen we er voor zorgen dat de ‘stille meerderheid’ hierin zijn stem krijgt?

Interessant vraagstuk. Burgerbegroting is nu een hot topic, maar de uitwerking is inderdaad niet evident. Ik verwijs je graag ook door naar het volgende nummer van vaktijdschrift Impuls, waarin er heel wat over burgerparticipatie zal gepubliceerd staan. Voor tips over burgerbegroting kan je zeker ook bij stad Gent, Kortrijk of Antwerpen terecht. Zij hebben al een paar mooie initiatieven gedaan.

Burgerbegroting wordt vaak ook online gelanceerd. Zo is er een ideeëngeneratie en dan kunnen mensen stemmen of geld gaan toekennen. Zo mis je natuurlijk de digitaal ongeletterden, maar bij hen zou je een aparte oproep kunnen doen met een offline methodiek om voorstellen te lanceren en die te beoordelen. Startpunt hier is een goede, toegankelijke communicatie. Ook het betrekken van de adviesraden hierbij kan interessant zijn. Zij zijn vaak een goede toegangspoort om bepaalde doelgroepen te bereiken. Weet ook dat de stille meerderheid altijd zal blijven bestaan, sommige mensen willen ook graag stil zijn. Niets forceren is de boodschap.

Burgerparticipatie moet thema per thema bekeken worden. Hoe kan je een mondiale problematiek begrijpbaar maken voor een kleinere lokale eniteit?

Sterke praktijken gedeeld door de deelnemers

  • In Herentals hebben we de adviesraden omgevormd tot strategische ateliers die samen met het bestuur en administratie de participatie gaan organiseren.
  • Bewoners hebben een lokaal krantje in het dorp gemaakt.