Met de energiecrisis namen heel wat lokale besturen maatregelen om het energieverbruik en de factuur te beperken via het aanbod “energieloze nachten” van Fluvius.

Een significante maatregel want openbare verlichting is in een gemiddelde gemeente goed voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik. De vraag stelt zich nu hoe we vanuit deze crisismaatregel een duurzame sprong kunnen maken, waarbij alle aspecten (sociaal, economisch, technologisch én ecologisch) meegenomen worden.  

Sprekers van Fluvius en gemeente Ieper brachten in deze sessie zeer concrete mogelijkheden om vandaag al te doven, (diep) te dimmen én interactief te verLEDden en wat daarvan het effect is op de factuur, mens én natuur.

Dit alles werd gekaderd binnen de vertaalde internationale LUCI verklaring “openbare verlichting van de toekomst”, aangevuld met Vlaamse praktijkvoorbeelden voor deze 7 LUCI kernprincipes. Kortom, een boel inspiratie en actie voor beleidsvorming, met de donkere winter voor de deur én verkiezingen aan de horizon. 

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in Q&A document.

Herbekijk hieronder de webinar en neem ook een kijkje op de overzichtspagina Openbare Verlichting met tal van andere interessante aspecten.