Naar aanleiding van onze regionale voedseldagen in 2021 organiseren we overlegmomenten.

In elke provincie gaan we een van de thema's uitdiepen. Daarom organiseren we in een eerste fase een overlegmoment met alle regionale actoren in het voedselveld (middenveld, lokale besturen, andere overheden, burgerplatformen, kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, ...)  rond dat thema. De bedoeling is om samen de regionale voedseldag per provincie en met focus op 1 thema vorm te geven.

(Foto: Boerderij Livinushof. Lies Engelen Photography)

 

Thema's
 

Limburg - Voedselverspilling - 29 september 2020

Een derde van al ons voedsel wordt weggegooid. Als lokaal bestuur kan je via verschillende domeinen (horeca, sociale voedselverliesplatformen, grootkeukens, …) een belangrijke rol opnemen om bij je inwoners zo weinig mogelijk voedsel verloren te laten gaan. 

Vlaams-Brabant - Korte keten - 27 oktober 2020

Het korte-keten-proces kan een cruciale rol spelen in de transitie naar een beter voedselsysteem. Tijdens de crisis is tevens het belang van lokale voedselproductie aangetoond om een weerbaarder voedselsysteem te garanderen. Overheden, onderzoeksinstellingen, burgers en bedrijven: allen kunnen meedenken om het korte-keten-proces duurzaam te ontwikkelen. 

 

West-Vlaanderen - Gezonde en duurzame voeding - 24 november 2020

Uit een VVSG bevraging blijkt dat gezonde voeding hoog op de agenda staat bij de lokale besturen, daarnaast zien we ook dat het merendeel van de gemeenten zich voor de campagne “gezonde gemeente” engageren om een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen. Je bent wat je eet of de vitaliteit van je gemeente wordt bepaald door wat de inwoners eten. Het is ook belangrijk om naast de chemische samenstelling van voedsel evenveel aandacht te besteden aan de sociologie of de ecologie van het eten.

Antwerpen - Ruimte voor voedsel - 09 december 2020

Lokale besturen hebben grond in eigendom én zijn op zoek naar maatschappelijk rendement. Uit een bevraging blijkt 80 % van de gemeenten landbouwgrond te bezitten in eigen gemeente maar de inzet voor lokale voedselproductie is tot op heden zeer beperkt.

Oost-Vlaanderen - Duurzame aanbestedingen - 23 februari 2021

Steden en gemeenten zijn voorbeeldconsumenten die burgers en organisaties triggeren om zelf ook duurzamer te kopen. Door de volumes die ze aankopen hebben ze impact en zullen meer producenten duurzamer te werk gaan.

Doelgroep

Alle actoren in het voedselveld (middenveld, lokale besturen, andere overheden, burgerplatformen, kennisinstellingen, privésector, ...) 

 

Duur

Telkens van 9.00 tot 11u30, digitaal 

 

Deelnameprijs

Gratis
 

Inschrijven

Inschrijven kan via steven.desair@vvsg.be

Info

  • Inhoudelijk | Steven Desair, stafmedewerker Lokale Voedselstrategie | steven.desair@vvsg.be | T 02 211 55 80
     
  • Praktisch | Nele Timmermans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen | nele.timmermans@vvsg.be | T 02 211 55 52

Opleidingssessies

Geen resultaten