Auteur:

Gepubliceerd op: 13-10-2021

Vlaamse lokale besturen hebben steeds meer contractuele medewerkers. Zij krijgen na hun loopbaan een lager pensioen dan hun statutaire collega’s. Een stevig aanvullend pensioen is dan ook niet meer dan billijk.

In 2010 lag de VVSG aan de basis van een groepsverzekering die de Vlaamse lokale besturen konden afsluiten bij Belfius Insurance en Ethias, een primeur in de publieke sector. Ruim 75.000 medewerkers van meer dan 600 Vlaamse lokale besturen zijn er intussen bij aangesloten. Daarnaast waren er ook andere initiatieven, zoals OFP Provant, een pensioenfonds opgericht door de provincie Antwerpen dat de Antwerpse provinciale instellingen en ook enkele tientallen lokale besturen uit die provincie bedient.

In juni 2021 zegden Belfius Insurance en Ethias de lopende groepsverzekeringsovereenkomst op. Honderden lokale besturen moeten vanaf 2022 dus dringend op zoek naar een nieuwe oplossing. Die kunnen ze nu vinden in OFP Prolocus. Prolocus wordt de opvolger van Provant, dat binnenkort zijn statuten aanpast om de toetreding van andere Vlaamse lokale besturen mogelijk te maken. In de bestuursorganen komen ook vertegenwoordigers van de nieuwe toetreders.

De komende maanden wordt hard gewerkt om alles tijdig klaar te hebben, zodat de bijdragen met betrekking tot de lonen van het eerste kwartaal van 2022 meteen naar Prolocus kunnen gaan. Er volgt nog sociaal overleg, er zijn gesprekken met toezichthouder FSMA gepland, de financiële en gegevensstromen via de RSZ worden vastgelegd, enz. Verder komen er modelbeslissingen om de toetreding van de lokale besturen maximaal te faciliteren. De uiteindelijke keuze ligt wel bij hen, niet bij de VVSG of Provant.

Klik hier voor meer informatie over de tweede pensioenpijler voor lokale besturen.

Jan Leroy