Auteur:

Gepubliceerd op: 26-03-2020

De meeste Vlaamse lokale besturen zijn voor het aanvullend pensioen van hun contractanten aangesloten bij het VVSG-FPD-stelsel (met een groepsverzekering via Belfius Insurance en Ethias), OFP Provant of het stelsel van de provincie Limburg. Die aanbieders zijn bekend bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Maar mogelijk zijn er nog andere spoelers waarvan de FPD vandaag niets weet. Lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, politie- en hulpverleningszones en OCMW-verenigingen) die bij een ander pensioenstelsel zijn aangesloten, moeten hun pensioeninstelling dringend vragen om zich te melden bij de FPD via hb4@sfpd.fgov.be. Op die manier kunnen correcte attesten worden uitgereikt die bevestigen dat de tweede pijler voldoet aan de voorwaarden van de wet van 30 maart 2018 en dus recht kan geven op een eventuele korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de statutairen.

Meer informatie (lijst met veelgestelde vragen, en achteraan het attest).

Jan Leroy

Jan Leroy