Auteur:

Gepubliceerd op: 09-04-2020

Lokale besturen die voor de pensioenen van de statutairen een responsabiliseringsbijdrage (respo) aangerekend krijgen, hebben recht op een (wellicht beperkte) korting op die respo wanneer ze een aanvullend pensioen aanbieden aan hun contractanten dat aan een reeks wettelijke voorwaarden voldoet. Hiervoor moeten de besturen uiterlijk op 30 april 2020 aan de Federale Pensioendienst (via hb4@sfpd.fgov.be) een attest bezorgen met gegevens over o.m. de loonmassa en de kenmerken van het aanvullend pensioen.

Voor het VVSG-FPD-stelsel laten Belfius en Ethias ons weten dat ze de komende weken zoveel mogelijk op basis van RSZ-gegevens vooraf ingevulde attesten aan de besturen zullen bezorgen. Besturen die aangesloten zijn bij een ander pensioenstelsel contacteren het best hun pensioeninstelling als ze van hen nog geen attest hebben ontvangen.

De lokale besturen moeten de attesten aangevullen, ondertekenen en tijdig aan de FPD bezorgen.

Besturen met een responsabiliseringsbijdrage die niet aan de voorwaarden qua aanvullend pensioen voldoen (of het attest te laat insturen), lopen een aanzienlijk risico op een toeslag op de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Die toeslag kan maximaal een verdubbeling van het te betalen bedrag betekenen.

Jan Leroy

Jan Leroy