Auteur:

Gepubliceerd op: 20-08-2019

De pensioenverzekeraars Belfius Insurance en Ethias lieten aan de VVSG weten dat sommige besturen aan hen nog altijd nieuwe aansluitingen voor een tweede pensioenpijler doorgeven van medewerkers die al een wettelijk pensioen ontvangen. Toch is dat niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2016. Enkel wie als gepensioneerde op die datum al van de pensioentoezegging genoot, behoudt deze bij wijze van overgangsmaatregel. De pensioenverzekeraars roepen de lokale besturen op om bij nieuwe aansluitingen eerst goed na te gaan of er geen gepensioneerden bij zijn en die in voorkomend geval niet door te geven om misverstanden en rechtzettingen achteraf te vermijden.

Juridische basis: Wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen. Deze wet heeft artikel 13, vierde lid van de Wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 aangevuld.

Meer info kan je krijgen bij je contactpersoon van Belfius Insurance of Ethias.

Marijke De Lange