Aanvullend pensioen

Auteur:

Gepubliceerd op: 09-05-2019

In het kader van de uitvoering van de Portability-richtlijn en de AVG (Algemene Gegevensverordening, ook wel gekend als de GDPR) hebben de sociale partners in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 14 november het kaderpensioenreglement aangepast. De wijzigingen gaan in vanaf 2019 en zijn vooral bedoeld om duidelijkheid te scheppen: 

  • ​Een contractueel aangesteld medewerker bouwt vanaf 2019 onmiddellijk rechten op een aanvullend pensioen op. Hij of zij moet geen wachttijd doorlopen van minstens één jaar dienst meer  ​
  • De contractant die uit dienst treedt om een andere reden dan pensionering of overlijden, maakt normaal gezien een keuze over de bestemming van de verworven reserves (bijv. overdragen naar pensioeninstelling nieuwe werkgever). Maar als de verworven reserves te klein zijn (150 euro of minder; bedrag wordt geïndexeerd), dan krijgt de betrokkene vanaf 1 januari 2019 geen keuze meer aangeboden ​omdat het bedrag bij de pensioeninstelling blijft.
  • I​n het kaderpensioenreglement stonden al (pensioen)informatieverplichtingen ten aanzien van de aangeslotene. De aangeslotene kan voortaan ook rechten uitoefenen op basis van de GDPR (recht op inzage, verbetering, beperking van verwerking....). Het kaderpensioenreglement bepaalt hoe zij/hij dat doet.

Voor vragen kun je contact opnemen met uw relatiebeheerder van de verzekeraar die het administratief beheer verzorgt (Belfius Insurance of Ethias).

Marijke De Lange