Auteur:

Gepubliceerd op: 03-11-2021

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben op 18 december 2019 in Machelen een gezamenlijke aanpak en planning voor Toekomstforum Halle-Vilvoorde uitgezet. Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft immers tot doel om een aanpak van de grootstedelijke problematieken van de centrumregio Halle-Vilvoorde aan te pakken en op deze manier de ‘spill-over’ effecten vanuit Brussel tegen te gaan. Eén maatschappelijke uitdagingen voor Halle-Vilvoorde is de achterstelling op het vlak van Zorg & Welzijn.

Op 6 oktober kozen de burgemeesters van centrumregio Halle-Vilvoorde voor een het starten van een ontwikkeltraject op het vlak van Zorg & Welzijn. Zij zetten in op versterkte samenwerking rond dit beleidsthema om de kansen voor de kwetsbare burgers in de regio te verbeteren.

Walter Van Steenkiste, burgemeester van Wemmel en voorzitter van de themawerkgroep Zorg & Welzijn, is enthousiast: “De afgelopen jaren hebben we de centrale overheden systematisch gewezen op de achterstelling op het vlak Zorg en Welzijn. Dit ontwikkeltraject is een concrete aanzet om, vanuit de samenwerking met alle relevante partners, een doorgedreven inhaalbeweging op gang te trekken.”

Ontwikkeltraject

Na de afbakening van de referentieregio’s werd het Labo Regiovorming opgericht (opgenomen door de VVSG) met steun van de Vlaamse overheid. Van 2021 tot 2023 kunnen de regio’s en burgemeesters beroep doen op begeleiding vanuit het Labo Regiovorming. De regio krijgt met het ontwikkeltraject toegang tot kosteloos consult en ondersteunend materiaal dat netwerkontwikkeling vooruit helpt. 

Binnen een ontwikkkeltraject wordt een inhoudelijke oefening opgezet die de concrete bekommernissen van burgemeesters omzet tot oplossingen voor de problematiek van de regio. Om het beleidsthema Zorg & Welzijn aan te pakken wordt een breed lokaal en regionaal netwerk aangesproken. Er wordt samengewerkt met o.a. vakschepenen en ambtenaren van lokale besturen, mensen uit het middenveld, en bovenlokale organisaties zoals Haviland, Welzijnskoepel West-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant. 

Het netwerk ‘ontdekt’ in een eerste fase de grootste uitdagingen binnen Zorg & Welzijn en krijgt scherp welke problemen of uitdagingen (meest) prioritair zijn. In een volgende fase van het ontwikkeltraject gaat het netwerk op zoek naar mogelijke concrete oplossingen. De noden van de gebruikers staan daarbij centraal. Het is de uitdrukkelijke ambitie om het ontwikkeltraject te laten uitmonden in een doorbraakproject, waarmee de uitgewerkte oplossingen ook daadwerkelijk in de werking van de betrokken partnerorganisaties zal geïmplementeerd worden.

Een kleine groep (het netwerkteam) bereidt de activiteiten van het netwerk voor en zorgt dat het netwerk vooruitgang boekt en problemen oplost. Het netwerkteam bestaat nu uit Jo Discart (Stafmedewerker Toekomstforum), Marleen Wynant (Coördinator Sociale Tewerkstelling, Haviland) en Roel Verlinden (Algemeen Coördinator Welzijnskoepel West-Brabant). Zij worden daarin begeleid door de Vereniging Vlaamse Steden & Gemeenten. In de volgende fase wordt het netwerkteam verder aangevuld en verbreed. 

Peter Cousaert