Auteur:

Gepubliceerd op: 08-10-2021

Het Labo Regiovorming ging in april op zoek naar inspirerende regionale doorbraken. We zochten regio’s of subregio’s waar lokale besturen klaar waren om samen strategische doorbraken te realiseren, met levende krachten die in de streek actief zijn (burgers, ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen, …), en andere overheidsinstanties. Per geselecteerde regionale doorbraak voorziet het Labo Regiovorming een cofinanciering van maximaal 25.000 € om het project te realiseren.   

In de eerste ronde ontvingen we 12 doorbraakideeën van verschillende regio's. Na een eerste selectie nodigden we de indieners en partners van 7 voorstellen uit om in een workshop samen het projectidee verder uit te werken. Daarna kregen ze nog tijd tot eind september om hun projectvoorstel in te dienen. Op 7 oktober zat de jury samen en zij besloten om met alle 7 projectvoorstellen van start te gaan: 

  • Regio Westhoek: activering
  • Regio Zuid-West-Vlaanderen: energiegemeenschappen
  • Regio Midwest: visie regionale sportinfrastructuur
  • Regio Gent: erfgoed en cultuur
  • Regio Rivierenland: geestelijke gezondheidszorg
  • Regio Kempen: buurtgerichte mobiliteitsoplossingen
  • Subregio Neteland: collectief RPR

Proficiat aan deze regio's! Het team Labo Regiovorming kijkt ernaar uit om samen aan de slag te gaan. 

Benieuwd naar de projecten? De komende weken stellen we ze aan u voor.
Een eigen doorbraakidee? Begin 2022 lanceren we een nieuwe oproep naar ideeën voor regionale doorbraken. 

Elke Vastiau