Auteur:

Gepubliceerd op: 20-10-2021

Het Labo Regiovorming start een lerend netwerk voor lokale organisaties over de afstemming van de bovenlokale samenwerking.

Hoe krijg je als lokaal bestuur een betere kijk en meer grip op de verschillende samenwerkingsverbanden waarin je betrokken bent? Hoe komen we als regio tot een betere afstemming van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen? Dat zijn de vragen waar het lerend netwerk mee aan de slag gaat. Het doel is dat we samen tot een plan van aanpak komen, zowel lokaal als regionaal.

Heb je interesse om mee te denken? Neem dan contact op met Peter Hautekiet. We komen een eerste keer samen op 9 december, om 14:00 in Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel).

Peter Hautekiet