In het Lokaal Energie- en Klimaatpact is het engagement opgenomen om een lokaal sloopbeleidsplan op te maken. Dit actiepunt is een gevolg van een passage uit het Vlaams regeerakkoord. 

De context rond sloopbeleid is intussen een stuk gewijzigd, vooral omwille van de 6% btw die de federale overheid algemeen ingevoerd heeft voor sloop en heropbouw. 

Binnen deze gewijzigde context heeft Netwerk Klimaat gezocht naar een zinvolle invulling van dit gegeven. De overwegingen en de uitwerking van een concept zijn terug te vinden in deze nota

Op basis van het uitgewerkte concept heeft Advocatenbureau Rasschaert Advocaten een modelreglement uitgewerkt. Dit kan door elk lokaal bestuur als basis gebruikt worden voor een eigen reglement. 

Een afwegingskader tussen renovatie of sloop/heropbouw van een woning is als hulpmiddel terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid: Een woning slopen of renoveren?  

Informatie over de verschillende mogelijke steunmaatregelen voor sloop en herbouw is via onderstaande links terug te vinden: 

  • federaal: 6% btw. Deze maatregel bestond vroeger enkel op het grondgebied van de centrumsteden, maar werd in 2021 als (tijdelijke) relancemaatregel na corona uitgebreid tot het volledige grondgebied. Momenteel geldt deze regel tot eind 2023. Bij de federale begrotingsopmaak voor 2024 werd een grondige aanpassing aangekondigd aan het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop & herbouw. Vanaf 2024 zou nog wel een verlaagd tarief mogelijk zijn, maar in veel minder gevallen dan vandaag, zodat de maatregel ook minder duur is. Enkel particulieren (met voorbehoud voor een aantal overgangsmaatregelen) komen nog in aanmerking voor de 6% btw.
  • Vlaams: Sloop- en heropbouwpremie
  • overzicht van de diverse mogelijkheden op de website van de Vlaamse Overheid

Op vrijdag 10 maart 2023 was dit reglement het onderwerp van de maandelijkse webinar van VVSG Netwerk Klimaat.  

In de praktijkendatabank vind je diverse inspirerende voorbeelden om werk te maken van een sloopbeleid. 

Deze cases kwamen in het webinar van 10 maart 2023 aan bod: 

Andere voorbeelden: 

 

Naar pagina

renovatie patrimonium