Open ruimtefonds


Algemeen


Initiatiefnemer
Deinze
Type project
Energie-efficiëntie

Betrokken gemeente / provincie / intercommunale
Deinze
Adres
Brielstraat 2, 9800 Deinze

Korte omschrijving

Het concept van het project is om een jaarlijks budget (250.000 euro) te voorzien om oude, vervallen gebouwen in de open ruimte op te kopen en te slopen 


Omschrijving


Wat is er gebeurd?

Realisatie 2021: aankoop van enkele leegstaande varkensstallen op de grens van deelgemeentes Wontergem en Grammene. 


Waarom is het gebeurd?

Op die manier verdwijnt bebouwing en verharding om plaats te maken voor meer landbouw en natuur. Het pakt de problematiek van verspreide bebouwing voor allerlei doeleinden (Urban Sprawl) een stuk aan. 


Werd de beoogde output gerealiseerd?

Het is nog een jong instrument waarvoor de gemeente afhankelijk is van opportuniteiten, eigenaars worden niet gedwongen om te verkopen. Als 1 gemeente zoiets doet, zal dat een heel klein effect hebben, als dat ruimer uitgerold wordt, kan dat wel substantieel zijn. 


Extra informatie


Status van het project
Lopend
Startdatum
24-06-2021
Einddatum
Permanent lopend klimaatproject
Budget
€250 000 - €500 000
Financiering
Met eigen middelen (100%)
Externe partners
/
Samenwerkingen
/
Gemeentelijke diensten
/

Geleerde lessen


Uitdagingen

Opportuniteiten vinden om eigendommen te kunnen aankopen


Succesfactoren

Het Open Ruimte Fonds maakt deel uit van een bredere ruimtelijke visie voor Deinze. Bij beslissingen wordt teruggegrepen naar de ruimtelijke beleidsplannen (die worden momenteel geactualiseerd binnen het traject “Deinze 2040”)


Tips voor andere gemeenten

Meedoen!


ContactMedia