Een gemeente staat niet op zichzelf. Ze staat in constante verbinding met haar burgers, met bedrijven en instellingen, met andere overheden, met de wereld. Die wereld is steeds meer zichtbaar in de gemeente en omgekeerd zijn de Vlaamse gemeenten in toenemende mate actief in de wereld. Dat doen ze via het Lokaal Mondiaal Beleid en de Europa-werking. Sinds de komst van de Agenda 2030, vertalen de lokale overheden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties naar hun gemeentelijk beleid.

Concrete voorstellen

 • Erken lokale besturen als belangrijke actoren voor de realisatie van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), geef hun daartoe de nodige instrumenten en betrek ze bij intergouvernementeel overleg over de SDG’s.
   
 • Neem als centrale overheid een rol op in de realisatie van de SDG's, niet alleen met strategieën als Vizier 2030 en de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling, maar ook door de SDG’s te integreren in de werking en communicatie van alle departementen en agentschappen, want dat leidt tot een grotere bekendheid van de SDG’s bij lokale besturen en biedt een richtsnoer om op lokaal niveau de Agenda 2030 vanuit verschillende thematische invalshoeken in te vullen.
   
 • Streef het internationale budgettaire engagement na om 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden en betrek ook de lokale overheden bij de besteding hiervan.
   
 • Investeer ten behoeve van lokale besturen in nog betere dataverzameling en -ontsluiting over de SDG-voortgang, met een betere afstemming tussen de verschillende databronnen.
   
 • Erken de belangrijke rol van lokale besturen in het mondiale beleid, stel hun hiervoor middelen en geef lokale besturen ruimte voor experimenten op basis van internationale ervaringen en uitwisselingen.