Decreet lokaal bestuur, uitvoeringsbesluiten en ondersteunend materiaal

Decreet lokaal bestuur

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen traden op 1 januari 2019 in werking, maar voor sommige is dat nog niet het geval.

Het decreet lokaal bestuur is intussen ook al enkele keren gewijzigd.

Deze pagina ondersteunt lokale besturen om met het decreet lokaal bestuur aan de slag te gaan.

Decreet en decreetwijzigingen

Uitvoeringsbesluiten

Ondersteunend materiaal