Provider image

Dit decreet voorziet in de verplichte oprichting van een deontologische commissie, bevoegd zowel voor de gemeenteraad als voor de districtsraad. De gemeenteraad bepaalt in de deontologische code de werkwijze, de samenstelling en de bevoegdheid van de deontologische commissie.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.