pexels-rodnae-productions-5922542.jpg
Provider image

Voor kwetsbare doelgroepen en nieuwkomers is het vaak niet eenvoudig om werk te vinden. Via buddyprojecten kunnen deze doelgroepen ondersteund worden bij het bereiken van hun professionele doelstellingen. Buddy's helpen met het zoeken naar werk, het opstellen van cv's en motivatiebrieven, sollicitatiegesprekken voorbereiden etc. De begeleiding naar werk door mentors is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Ontmoeting en participatie

Doelen

 • Ondersteunen van nieuwkomers bij het bereiken van hun professionele doelstellingen en hen helpen om op zelfstandige wijze deel te nemen aan de maatschappij.
 • Anderstaligen versterken in hun ondernemersvaardigheden.
 • Jongeren met een migratieachtergrond en (anderstalige) nieuwkomers aan werk helpen.

Doelgroep

 • (Anderstalige) nieuwkomers
 • Jongeren met een migratieachtergrond

 

Beschrijving

Voor kwetsbare doelgroepen en nieuwkomers is het vaak niet eenvoudig om werk te vinden. Via buddyprojecten kunnen deze doelgroepen ondersteund worden bij het bereiken van hun professionele doelstellingen. Buddy's helpen met het zoeken naar werk, het opstellen van cv's en motivatiebrieven, sollicitatiegesprekken voorbereiden etc.

De begeleiding naar werk door mentors valt binnen Plan samenleven onder actie 11.

Succesfactoren

 • Er wordt gezorgd voor een goede match tussen de nieuwkomers en de buddy's. Hierbij zijn een persoonlijke klik, een goede communicatie en gelijklopende verwachtingen heel belangrijk.
 • De professionele doelen kunnen gericht zijn op het vinden van werk, een stage, vrijwilligerswerk of een opleiding.
 • Dergelijke projecten zorgen ervoor dat de nieuwkomers hun netwerk kunnen uitbreiden.

Uitdagingen

 • Er zijn drempels op niveau van de werkgever (bv. taalvereisten) en drempels die eigen zijn aan de arbeidsmarkt. Deze zijn moeilijk weg te werken.
 • Soms ook meer overleg nodig met de lokale actoren (VDAB/OCMW) inzake arbeidsbegeleiding.
 • Door taalproblemen kan informatie soms moeilijk worden overgebracht.
 • Een intensieve begeleidingsaanpak is noodzakelijk.

Deze praktijk in

Aartselaar

Buddyproject: Elk jaar komen er nieuwe burgers in Aartselaar bij. Mensen, vaak uit het buitenland, die hier graag hun leven willen opbouwen. Velen van hen zoeken werk, maar kunnen hierbij een helpende hand gebruiken. Daarom start Aartselaar een buddyproject dat zich vooral toespitst op inburgeraars die werk zoeken en daarbij hulp van een buddy goed kunnen gebruiken. De buddy ondersteunt de inburgeraar in zijn of haar zoektocht naar werk. De bedoeling is dat de inburgeraar zelf de grootste stappen zet. De buddy helpt de inburgeraar om goed voorbereid en met de juiste aanpak naar werk te zoeken

Contactsociaalhuis@aartselaar.be

Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem

 • Net-werk: Via dit project werden inwoners van niet-Belgische origine (mentees genoemd) door vrijwillige mentoren ondersteund bij het bereiken van hun professionele doelstellingen en werden ze geĆ«mpowerd om op zelfstandige wijze deel te nemen aan de maatschappij.

Antwerpen, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout, Aalst, Mechelen

DUO for a job:  linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond van buiten de EU aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk.

 

Vilvoorde

 • Talen(t): Dit is een project van Markant vzw in samenwerking met Stad Vilvoorde, CAW Halle-Vilvoorde, UNIZO Vilvoorde, starterslabo, Zennelab, Alif-Lam, Mikst. Het is een duo-werking tussen Nederlandstalige en anderstalige vrouwen die zin hebben om samen te komen en om vorming te krijgen zodat ze hun talenten kunnen ontdekken. Als duo werken ze een minionderneming uit, maken prototypes of iets anders waarmee ze naar het publiek kunnen trekken. Ze werken naar een moment toe waar ze hun onderneming, in de vorm van een pop-up winkel in een leegstaand pand, kunnen voorstellen. Ze kunnen dit pand door het project goedkoop huren en hun concept uittesten.

Beleidsdomeinen

 • Werk
 • Economie
 • Vrijwilligerswerking
 • Gelijke kansen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.