diverse-friends-holding-speech-bubbles.jpg
Provider image

Met een intern taalbeleid kan je anderstalige collega's ondersteunen en versterken in hun gebruik van het Nederlands.

Categorie

 • Personeelsbeleid
 • Taalbeleid
 • Tewerkstelling

Doelen

Kennis van het Nederlands vergroten, zodat het kennisniveau geen belemmering is voor:

 • de uitvoering van de job
 • het leggen van sociale contacten binnen de organisatie

Doelgroep

Niet-Nederlandstalige werknemers van de gemeente

 

Beschrijving

De gemeente Koksijde ondersteunt en versterkt het Nederlands van anderstalige collega's.

Dit doet ze omdat het personeelsbestand, net als de samenleving, steeds diverser wordt, en dat ze niet wil dat een beperkte kennis van het Nederlands bij collega's een belemmering vormt.

Daarom startte de gemeente met een taalbeleid op de werkvloer, dat bestaat uit vier pijlers

Aanwerving & onthaal:

 • Toegankelijke sollicitatieprocedure, realistische verwachtingen taalniveau
 • Onthaalmoment en onthaalbrochure

Taalcoaches op de werkvloer:

Formele taalverwerving via wekelijkse taallessen op de werkvloer (i.s.m. Open school & open leercentrum Cervo GO)

 • Taalniveaus medewerkers in kaart brengen 
 • Gedifferentieerde klassen
 • Op maat: ook specifieke vaktermen & dialect
 • Deels tijdens de werkuren

Werkomgeving & ondersteunen van leidinggevenden en collega's:

 • Vorming van technische diensten 'on site' over communiceren met anderstaligen
 • Aanpassen van onthaaldocumenten en werkplaatsfiches: eenvoudig taalgebruik, foto's en pictogrammen
 • Toolbox in ontwikkeling via labolokaal om op de werkvloer nog meer met taal aan de slag te gaan

De gemeente voert dit taalbeleid vanuit haar streven naar een organisatie waar iedereen zich goed voelt, gelijke kansen krijgt, waar persoonlijke groei en ontwikkeling gestimuleerd worden, en waar veilig en efficiĆ«nt gewerkt wordt. De waarden van de organisatie vat de gemeente samen onder Tope Sterk: respect, open communicatie, collegialiteit, groei en positiviteit.

Het project wordt geƫvalueerd door een werkgroep, het netwerk van interne taalcoaches en een focusgroep van anderstalige collega's.

 

Succesfactoren

 • Het enthousiasme van de taalcoaches
 • De medewerking van het bestuur

Partners

Deze praktijk in

Koksijde

 • Initiatiefnemer: Dienst Diversiteit en Gelijke kansen
 • Andere betrokken diensten: Personeel & HR
 • Contact beleidsmedewerker diversiteit en gelijke kansen

Beleidsdomeinen

 • Personeelsbeleid
 • Taalbeleid
 • Werk

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.