pexels-fauxels-3184315.jpg
Provider image

Verschillende steden en gemeenten bieden een betaalde stage of tijdelijke tewerkstelling aan voor hoger opgeleiden uit specifieke doelgroepen.

Categorie

Personeelsbeleid

Doelen

Voor de doelgroep:

 • Vaardigheden en competenties op de werkvloer aanscherpen
 • Drempels verlagen naar een job op het opleidingsniveau

Voor het lokaal bestuur:

 • Hogere instroom van personen met migratieroots en een arbeidsbeperking in de hogere functies van de stad
 • Bijleren over een inclusieve werkvloer

Doelgroep

Hoger opgeleide

 • anderstalige nieuwkomers
 • personen met migratieroots
 • personen met een arbeidsbeperking

 

Succesfactoren

Voorzie begeleiding en vorming (zoals training on the job, intervisie, taalcoaching, sollicitatietraining, enz.) voor de deelnemers, om de stap naar een job te vergemakkelijken.

Partners

 • OCMW
 • VDAB
 • Agentschap Integratie en Inburgering

Deze praktijk in

Antwerpen

Stad Antwerpen biedt met het HOA project twintig hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers een werkervaring van één jaar bij een stadsdienst. Ze werden gekozen op basis van hun opleiding en werkervaring in hun thuisland. Voor functies op hoger onderwijs- of universitair niveau, is het belangrijk de Nederlandse taal correct te gebruiken. Ze krijgen vanaf dag één taalondersteuning en worden begeleid door een coach.

Contact projectleider hr/diversiteit

Genk

Springplank voor divers talent geeft hoogopgeleide anderstaligen en mensen met een migratie-achtergrond de mogelijkheid om gedurende maximum zes maanden aan de slag te gaan bij stad Genk. Op die manier leren ze de werking van een lokaal bestuur kennen, maar zit er voor sommige groepen ook extra oefenkansen Nederlands in. Voor de groep hogeropgeleide anderstaligen wordt binnen het project ook specifieke coaching voorzien gericht op taalverwerving (oefenkansen, vakjargon, geschreven taal).

Partners: ESF AMIF-fonds, RiseSmart, Diverscity, Integratiepact, Unia

Brochure

Gent

BIS (beroepsinlevingsstage) is een betaalde stage die niet in het perspectief staat van een effectieve tewerkstelling bij diezelfde werkgever. De Stad heeft 30 plaatsen voor personen met migratieachtergrond of een arbeidsbeperking. De stages zijn gericht op hoger opgeleide personen met migratieachtergrond of arbeidshandicap. Tijdens de stage krijgen zij begeleiding en vorming (zoals training on the job, intervisie, taalcoaching, sollicitatietraining, enzovoort) om de stap naar een job te vergemakkelijken. De ervaringen van de BIS-stagiairs zullen de Stad Gent helpen bij verdere acties rond diversiteit in eigen huis.

Persaankondiging

Contact jobteam

Beleidsdomeinen

 • Personeelsbeleid
 • Taalbeleid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.