Binnen deze halte bundelen we inspirerende voorbeelden over hoe je als organisatie werknemers zorgvuldig en duurzaam aanwerft. Hoe draagt jouw organisatie een aantrekkelijk imago uit? Hoe selecteer je de perfecte kandidaat uit een groep sollicitanten? Hoe heet je nieuwe collega’s welkom in de organisatie en zorg je dat ze goed starten? We verzamelden goede praktijkvoorbeelden, handleidingen, wetenschappelijke inzichten, modelsjablonen, checklists enz. en bundelden ze per onderwerp:

Op zoek naar juridische informatie rond dit thema? ABB toont de weg.

Op zoek naar wetenschappelijke inzichten en tips & tricks? Poolstok geeft je een duidelijk kader.

De impact van het nieuwe besluit Rechtspositieregeling op personeelswerving

Mogelijkheden/kansen

 1. Sollicitatieprocedure versnellen: vaststelling kandidatenlijst (= lijst kandidaten dat toegelaten wordt voor selectiegedeelte) kan dagelijks personeelsbeheer zijn en dus bevoegdheid algemeen directeur zijn, die verder kan delegeren naar leidinggevende of personeelsdienst
   
 2. Sollicitatieprocedure versnellen: delegatie aanstellingsbevoegdheid naar algemeen directeur (AD) of naar leidinggevende onder AD
   
 3. (Bijna) niet meer werken met verkorte procedure, maar inzetten op algemene instroom via reguliere sollicitatieprocedure: zo krijgen medewerkers interne loopbaanrechten. Concreet: werkwijze voor knelpuntberoepen wordt reguliere sollicitatieprocedure.
   
 4. Reguliere sollicitatieprocedure vereenvoudigen en versoepelen in lokale RPR zodat ze ook voor knelpuntberoepen geldt + bij concrete vacature sollicitatieprocedure op maat uitschrijven
   
 5. Gerichtere en vernieuwende manieren van bekendmaking vacature aan kandidaten: maatwerk bij elke vacature. Bijv. speeddates, schoolstages, aanwezigheid op jobbeurzen, laatstejaarsstudenten aanspreken...
   
 6. Algemene publicatietermijn in RPR vervangen door ‘redelijke termijn’ + aanstellende overheid legt de concrete redelijke termijn vast
   
 7. Werken met generieke en zelfs permanente sollicitatieprocedures
   
 8. Gerichtere en vernieuwende manieren om kandidaten te selecteren.
   
 9. Meer flexibiliteit mogelijk – de raad bepaalt de algemene regels / Geen externe juryleden meer vereist​
 10. Zelf voorwaarden bepalen bij bevordering en mobiliteit​
   
 11. Vrijstelling selectieproeven bij gelijkwaardige proeven bij het bestuur​
   
 12. Ervaring (+niveautest) = diploma = EVC attest = attest beroepsopleiding 
   
 13. Eventueel attest opleiding laten halen tijdens inloopperiode (enkel indien geen aanwervingsvoorwaarde)
   
 14. Meer en vlottere mobiliteit van medewerkers personeel tussen verschillende overheden (uitbreiding interne personeelsmobiliteit & bevordering naar andere overheden)
   
 15. Gelijke behandeling relevante beroepservaring opgedaan bij private of publieke werkgever
   
 16. Geen bekendmaking noodzakelijk bij specifieke vacatures (tijdelijk, vervanging)
   
 17. Eenmalige gelijkstelling voor medewerkers die op 18 maart 2023 al vijf jaar of langer in dienst waren bij een lokaal bestuur (recht op deelname bevordering en interne mobiliteit).
   
 18. Geen tellers meer bijhouden voor graad-, niveau- of dienstanciënniteit (≠ afschaffen): informatie zit al in personeelsdossier

Uitdagingen

 1. Raad omschrijft wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. Dat vergt dus een politiek akkoord
   
 2. Schepencollege en vast bureau moeten akkoord gaan dat AD de aanstellingsbevoegdheid krijgt (die ook tucht- en ontslagbevoegdheid inhoudt)
   
 3. Durf tot de essentie van de sollicitatieprocedure te gaan + bekamp vooroordeel dat dit minder sterke kandidaten oplevert + wellicht zal je als personeelsdienst meer energie en tijd moeten steken in inloopperiode (proeftijd)
   
 4. vergt vertrouwen van de raad (of orgaan bevoegd voor wijziging RPR) in aanstellende overheid + vergt verantwoordelijkheidszin aanstellende overheid
   
 5. Voldoende generieke bepaling over bekendmakingskanalen in RPR opnemen: vergt vertrouwen van de raad (of orgaan bevoegd voor RPR) in aanstellende overheid +  vergt verantwoordelijkheidszin aanstellende overheid
   
 6. Vergt vertrouwen raad (of orgaan bevoegd voor RPR) in aanstellende overheid + vergt verantwoordelijkheidszin aanstellende overheid
   
 7. Goed beheer van generieke en permanente procedures – doordacht en strategisch gebruik + eventueel generiek selectiegedeelte aanvullen met specifieke selectie-onderdelen, waar relevant en nuttig ​+ meer energie en tijd steken in inloopperiode (proeftijd)
   
 8. De ene selectietechniek heeft grotere voorspellende waarde dan de andere.
   
 9. Behouden van objectiviteit en gelijkwaardigheid​
   
 10. Vraagt een visie op loopbaankansen in bestuur
   
 11. Hoe deze vergelijking maken? ​
   
 12. Budgettaire impact van testen​ + Wellicht iets meer energie en tijd steken in inloopperiode (proeftijd)
   
 13. Opvolging inloopperiode en ontslag durven geven als attest opleiding niet gehaald wordt
   
 14. Vraagt een visie op (interne en externe) personeelsmobiliteit (instroom en doorstroom)​
   
 15. Budgettaire impact bekijken
   
 16. Behouden van objectiviteit en gelijkwaardigheid​
   
 17. Ongelijkheid voor medewerkers die via een verkorte procedure aangesteld werken na 18 maart 2018.​
   
 18. Misverstanden vermijden: graad-, niveau- en dienstanciënniteit worden niet afgeschaft

Kennisgroep Personeelsbeleid

Heb je een vraag over het aanwerven van personeel? Stel je vraag op onze community van 1000 collega-personeelsverantwoordelijken bij lokale besturen. 

Deelnemen aan de groep

Op zoek naar een ander thema?

Naar het HR Kompas