Binnen deze halte vind je praktijkvoorbeelden en handige tools om jouw personeelsbeleid strategisch uit te werken. 

 

De impact van de nieuwe Rechtspositieregeling

Mogelijkheden/kansen

 • Op objectieve wijze differentiëren tussen groepen van medewerkers is mogelijk, tenzij in besluit expliciet anders aangegeven: bijv. glijtijd of thuiswerk maar ook, binnen grenzen van besluit: feestdagen en vakantiedagen
   
 • Bepaalde “losse” medewerkers mag je uitsluiten van bepaalde onderdelen van RPR: jobstudenten, monitoren & gelegenheidswerkers, flexi-jobbers, bijv. op vlak van maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler, onbezoldigd verlof

 • Mogelijkheid tot afwijking van plaatselijke RPR door orgaan of persoon bevoegd om redelijke aanpassingen voor personen met een handicap te garanderen
   

 • Overweeg om de RPR voor niet-weddebetoelaagde medewerkers gemeentelijk onderwijs af te stemmen op regeling onderwijs, bijv. op vlak van vakantie, prestatieregeling of bezoldiging
   

 • Wijk in je lokale RPR af om cumulatie van voordelen van federaal gefinancierde medewerkers in de zorg te vermijden, bijv. voor attractiviteitspremie & eindejaarstoelage, maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, cheques allerhande ter waarde van 200 euro. Het gaat om naar ziekenhuizen gedetacheerde OCMW-medewerkers en medewerkers publieke thuisverpleging

Uitdagingen

 • Gelijkheidsbeginsel en gevoel van billijkheid


   
 • Afweging budgettaire kostprijs, billijkheid, administratief werk in verhouding tot beperkte tewerkstelling


   
 • Concrete wijze van afwijken niet inschrijven in RPR want vergt maatwerk


   
 • Overleg met OVSG en VVSG over wat juridisch mogelijk is   
 • Vergt een zorgvuldige formulering, zodat deze medewerkers niet dubbel op krijgen, maar evenmin tussen twee stoelen.

Waarom inzetten op een strategisch HR-beleid?

Bij een strategisch HR-beleid sluit de ontwikkeling en de implementatie van het HR-beleid perfect aan bij de overkoepelende organisatiestrategie. De impact van een goed uitgewerkt strategisch HR-beleid valt niet te onderschatten.

Het versterken van de strategische impact van het HR-beleid kan door HR-processen en -praktijken af te stemmen op de langetermijnvisie van de organisatie, waarbij personeelsinzet en talentontwikkeling geoptimaliseerd worden om de groei van en veranderingen in de organisatie te faciliteren. Nauw samenwerken met andere diensten kan de organisatie ook flexibeler maken en beter laten inspelen op wijzigende maatschappelijke tendensen.

Een strategisch HR-beleid houdt ook in dat er wordt ingezet op betere beslissingen binnen de organisatie. Hiertoe moet de HR-dienst werken met geverifieerde informatie. Het gebruik van moderne technologieën, zoals data-analyse en kunstmatige intelligentie, kan helpen bij het identificeren van patronen en trends, wat leidt tot een meer onderbouwde besluitvorming. Op deze manier draagt strategisch HR-beleid niet alleen bij aan de volledige organisatiestrategie, maar versterkt het ook de capaciteit van de organisatie om weloverwogen keuzes te maken op het gebied van human resources.

Praktijkvoorbeelden en tools

Stap voor stap naar een succesvol project

Hoe begin je aan een project? Hoe kunnen projecten effectief worden gepland en geïmplementeerd? Welke strategieën zijn het meest geschikt voor projectontwikkeling? In deze tool brengen we je in vijf stappen naar een succesvol project: 

 1.  Opstart
 2. Opmaak projectplanning
 3. Opvolging projectuitvoering
 4. Oplevering project
 5. Opmeting projectresultaat

Kernuitdagingen HR

Dit document bevat een uitgebreid verslag van een werksessie over de kernuitdagingen in het kader van een HR-beleidsplan bij de Vlaamse overheid. De volgende zaken komen aan bod: het HR-beleidsplan, een uitgebreide omgevingsanalyse, de kernuitdagingen van de organisatie en de HR-kernuitdagingen en de volgende stappen.

Strategische HR-doelstellingen

Dit document bevat een verslag van een werksessie over de bepaling van de strategische HR-doelstellingen in het kader van een HR-beleidsplan. De volgende zaken komen aan bod: bepalen van HR focus en HR rol, impactanalyse uitdagingen HR, bepalen van strategische HR doelstellingen en uitwerken van kloofanalyse.

Projectplan HR-beleidsplan

Dit voorbeeld van projectplan van de Vlaamse overheid bevat de volgende projectstappen: Opstart, Bepalen kernuitdagingen, Bepalen strategische doelstellingen HR, Operationaliseren aan de hand van processen en projecten, Opvolgen & bijsturen + eindrapportering.

Missie bepalen

In deze Mondea presentaties bepalen de medewerkers en de leidinggevenden via een gezamenlijk traject de missie, visie en waarden van de organisatie. Het PDF bestand bevat de voorbereidende opdracht.

Duurzame HR

Dit is een interview met professor Peggy De Prins (Antwerp Management School), waarin zij uitlegt waarom duurzame HR het toekomstmodel moet zijn.

Introductie duurzaam HRM

Deze nota van  prof. Dr. Alex Vanderstraeten (UGent) en dhr. Tim Gielens (Odisee University College, campus Brussel) is geschreven in opdracht van de Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs en gaat dieper in op de vragen wat duurzaam Human Resources Management is en waar we momenteel staan op het domein van theorie en praktijk.

Eerst omschrijven ze strategisch en duurzaam HRM en vervolgens gaan ze dieper in op actuele motieven om naar duurzaam HRM te evolueren. Ze geven ook een concreet instrument mee waarmee instellingen aan de slag kunnen voor de opbouw van een duurzame HRM strategie en om nadien de belangrijkste succesfactoren te omschrijven. Ten slotte formuleren ze een aantal aanbevelingen op basis van onderzoek en praktijk om het hoger onderwijs op weg te zetten naar een duurzame HRM-strategie voor personeel en organisatie.

Tool om stakeholders te bepalen

Dit is een Excel tool waarin je jouw stakeholders in een kwadrant kunt zetten. Denk per stakeholder na over de mate waarin het belang wordt aangevoeld en de mate waarin de stakeholder impact heeft op het slagen van het project. Afhankelijk van beide variabelen, zal de stakeholder in een specifiek kwadrant terecht komen. Op die manier kan je je strategie per stakeholder bepalen.

HR-data

Dit is een presentatie van Mondea waarin het belang van goede HR-data wordt geduid en met een voorbeeld van HR dashboard.

Kennisgroep Personeelsbeleid

Heb je een vraag over het aanwerven van personeel? Stel je vraag op onze community van 1000 collega-personeelsverantwoordelijken bij lokale besturen. 

Deelnemen aan de groep

Op zoek naar een ander thema?

Naar het HR Kompas