Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemen. We hebben nood aan meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten. Daarom zetten we in op een sterke samenwerking tussen overheden, over gemeentegrenzen en bestuursniveaus heen. Samen, en in dialoog met ondernemers, creëren we in onze steden en gemeenten een sterk ecosysteem dat ondernemerschap en innovatie stimuleert.

De VVSG en VLAIO bundelen hun krachten en middelen. Het project Overlegtafels Economie & Smart Cities voorziet een reeks initiatieven waar jouw stad of gemeente gebruik van kan maken. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen

De doelgroep van deze overlegtafels zijn de verantwoordelijken voor economie van de Vlaamse steden en gemeenten (schepenen en ambtenaren).

We onderscheiden twee types overlegtafels, waarover u via onderstaande links meer informatie kan terugvinden:
Regionale overlegtafels: ervaringsuitwisseling tussen steden en gemeenten van eenzelfde regio.
Thematische overlegtafels: expertengroepen per thema op overkoepelend (Vlaams) niveau.

Naast de organisatie van deze overlegtafels, omvat onze aanpak op het vlak van gemeentelijk economisch beleid en dienstverlening aan ondernemers ook heel wat andere activiteiten. Zoals onder meer:

  • het aanbieden van diverse opleidingen (inclusief de ondertussen welbekende basisopleiding voor startende ambtenaren economie)
  • het adviseren van individuele gemeenten
  • de opmaak van tientallen brochures, leidraden, modelreglementen, …

Daarmee bereiken we quasi alle gemeentebesturen: niet minder dan 99% van de Vlaamse gemeenten is actief betrokken in het kader van onze aanpak. 

Lees hier de visuele samenvatting van onze werking van de laatste tien jaar (2012-2021).

 

Recente items

Nieuwe planschaderegeling is sprong in het diepe 1
Nieuws - 21-12-2023
Nieuwe planschaderegeling is sprong in het diepe
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Milieu, Wonen, Omgevingsvergunning, Water | Klimaatadaptatie, Burgerparticipatie, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen 2
Nieuws - 07-11-2023
Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Bestuurlijke handhaving, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Ambulante handel en kermissen, Horeca, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Werken en ondernemen Lees meer
VVSG neemt standpunt in over nieuwe publiciteitsverordening 3
Nieuws - 22-12-2022
VVSG neemt standpunt in over nieuwe publiciteitsverordening
# Ruimtelijke Ordening, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Vrije tijd, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Werken en ondernemen Lees meer