De VVSG organiseert haar netwerken in het kader van het beleidsdomein economie onder de noemer 'Overlegtafels Economie'. Dit gebeurt met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De doelgroep van deze overlegtafels zijn de verantwoordelijken voor economie van de Vlaamse steden en gemeenten (schepenen en ambtenaren).


We onderscheiden twee soorten overlegtafels, waarover u via onderstaande links meer informatie kan terugvinden:
Regionale overlegtafels: ervaringuitwisseling tussen steden en gemeenten van eenzelfde regio.
Thematische overlegtafels: expertengroepen per thema op overkoepelend (Vlaams) niveau.

Met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen